Payday Loans

Keresés

A legújabb

Zsidókérdések Magyarországon

magyar zsidk isidor_kaufmann

 

LÖWY ÁRPÁD

A MAGYAR NEMZET JÖVŐJE

 

Mottó:

 

(Egy dunántúli kalendáriumból.)

Tiszántúl, Dunántúl, mind a négy gránicig,

Kilenc felekezet adósságra iszik:

S mikor elúsztatta az apai jussát,

A józan zsidónak szídja a Krisztusát.

- * -

Ki jövőbe látni tud:

S ahhoz nem is oly sok kell,

Tisztában lehet már ma is

A főbb eseményekkel.

 

Nyissuk csak a szemünket ki,

Mik voltunk ötven éve?

Rabláncra vert provincia,

Letörve, összetépve.

 

Úr és paraszt volt a magyar,

És gőgös mind a kettő,

Hős volt, ha kell, de nem tudta,

Hogy mi a kétszerkettő.

 

S eljött a próza korszaka:

Mit a vasút hozott meg,

De nem kellett a pudli, s rőf,

Hős, dicső nemzetünknek.

 

Ne adj' Isten! - azt képzeltük,

Hogy megalázó volna,

Ha Zoltán, Géza, "Urffy" a

Boltban vásznakat pakolna.

 

Szegény mamának a szíve

Megtört volna búvába':

Hogy fiacskája "Eminens"

Egy "Ipariskolába" (!)

 

Aztán jött egy kevésbé hős,

De élelmes faj árja,

S a jelszó: "Mi van eladó?"

Az egész Hont bejárja.

 

Ötven esztendő telt el és

Arra ébredtünk szépen,

Hogy a lenézett, rongy zsidó

Boldogul mindenképpen.

 

S ha mint zsidó nem boldogul,

A keresztvíznek áll ki,

S ötven krajcárért Széchenyi

Lehet ma már akárki.

 

Maholnap Kohn-ivadék lesz

Magyar miniszterelnök,

S x-lábú snájdig őrnagyért

Rajonganak a delnők.

 

Zsidó fiú kispapnak áll

(Ősei bóvlit mértek):

S idők múltán Goldstein-utód

Az esztergomi érsek!

 

Bank, színpad és redakció

Ővelük van már telve:

S kilökni az utolsó gójt,

Ez mindnyájuknak elve.

 

S mi deklamálunk, hősködünk,

S iszunk a Honhazáért,

S nem látjuk, hogy a sok beszéd:

Kutya veres faszát ér...

 


Azt nehéz lenne vitatni,
hogy a kiválasztott nép döntő szerepet játszott a történelem alakulásában,
a mi hazánkéban meg kiváltképpen, pláne a kiegyezés óta,
amikortól létszáma is nagyságrenddel nőtt a kapitalizálódó Monarchiában.

De ennél nyilván fontosabb a minőség, a fajsúly -
egy társadalom életében a stratégiai pozícióik betöltése:
a kereskedelem, a pénzügyek, a nagyvállalkozások,
az orvosi, jogászi-ügyvédi, s - később - egyházi stb. pályák,
a nevelés-oktatás, a tudomány, a művészet, az újságírás,
a sajtó, a könyvkiadás, a filmgyártás, a rádió, a tévé stb. területei,
majd 1918/19-ben, illtve 45 után a politika(i rendőrség) kulcshelyei.


Ha csak az elmúlt 150 év "zsidó megszállása" főbb trendjeit nézzük,
ismét bőven van okunk a nem túl távoli nemzethalál vizionálására.
Mi jelzi a honi uzsoracivilizáció, kommunizmus/vadkapitalizmus idejét?
Istentelenség, hazátlanság, család- és életellenesség, elfajzás.
Tömeges kivándorlás, elképesztő országcsonkulás, agyelszívás,
a népességfogyás, az elszegényedés, a testi-lelki lebetegedés,
a múlt - jó - hagyományainak törlése, a tömeges elhülyülés,
az életszínvonal/életminőség folyamatos romlása stb.


Ezért azok az emberek, körök, társadalmi csoportok jobban felelnek,
akik a nagy politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális döntéseket hozták,
és hozzák a mai napig, akiknek kiemelten jó az érdekérvényesítése.
Nem az a baj, hogy többségükben zsidók voltak,
hanem az, hogy egy ördöginek nevezhető programot hajktottak végre,
s közben átprogramozták a balek birkák agyát,
akik amúgy szintén nem vétlenek a nagy romlásban...
(és akik között nagyon sok - kis - zsidó ember lehetet/volt!)


A ragadozó, az élősködő, illetve a préda stb. szerepek
csak az állatvilágban eleve elrendeltek, fajhoz kötöttek -
ahogy a Biblia, ami nekünk a nem manipulált evengélium, tanítja:
nelünk szellemiségekkel, s nem hús-vér emberekkel van "csatánk".
(Persze az Ótestamentum sokfelől gyűjtött "vendégszövegeiben" is
sok egyetemes érték, építő igazság, lélekemelő bölcs történet van,
hisz pl. József "keresztényien" bánt az őt eláruló testvéreivel,
csak éppen az őt befogadó egyipomiak nyakára ültette őket,
s Jehova szellemében az egyiptomi köznépet adósrabszolgásította...)


De az a csiki-csuki nem megy,
hogy mindig csak akkor zsidó valaki, ha áldozat,
ha meg lebukott elkövető, akkor csak egy - magyar - ember,
akinek zsidóságát firtatni durva és aljas antiszemitizmus,
amiért - lassan? - már börtönbe is csukhatják a "rágalmazót"...


Az antiszemitázás
- értsd: zsidó embert gyűlölni, bántani a zsidósága miatt/ürügyén -,
az éppen akkora bűn, mint alaptalanul valakit ezzel gyanúsítani...
Ezt én a humoralista Sándor Györgytől hallottam úgy 1990 körül,
aki tervezte Csengey Dénessel a nyílt zsidó-keresztény párbeszédet
(ami Cs.D. halála/öngyilkossága/meggyilkolása miatt elmaradt,
s lényegében azóta is várat magára,
helyette csend, elhallgatás, vagy önigazolás, vádaskodás, hidegháború van )


Én azért is nyitottam a "zsidókérdésnek" ekkora teret a honlapomon,
mert annyira hiányolom erről a tiszta beszédet, pláne a párbeszédet.
A terep elaknásított, a kérdés nehéz és kényes,
és nem csak emberi tisztességével, szakmai hitelével
- és sajnos állásával, sőt megélhetésével is - "játszik" a hozzászóló,
de akár még szabadságát, büntetlen előéletét is elveszítheti...

Amikor
antikommunista szellemű
szabadsajtót adtam ki szamizdatban,
akkor ez utóbbi veszély komolyan egyre kevésbé fenyegetett,
igaz, akkor még fel sem fogtam, hogy alapjában rossz ügyet szolgálok,
hisz a nyugati típusú kapitalizmus és demokrácia szállását rendeztük be,
ami ugyanannak a rossz világszellemnek és szervezkedésnek a terméke.
(A harmadik utas megoldásokkal csak kacérkodtunk,
és a Szent Korona nekem ugyan nem volt micisapka,
de a királyságot azért muzeális dolognak tartottam...)

Szellemi embernek
be kell töltenie küldetését,
gyakorolnia kell szent hivatását
akkor is, ha ünneplik,
akkor is, ha ütik-vágják
ugyanazért ugyanazok...

Ezek a fenti kérdéskörök tényleg húsbavágóak,
és nemcsak a magyarság, de a világ jövője is azon múlhat,
hogy tisztesen, komolyan, de félelem és megalkuvás nélkül
akarunk, tudunk és merünk e rájuk itt és most válaszolni.

Szerencsére
a magyar szellemi elitből is nem egy van már,
aki - legalább neten elérhető nyilvánossággal - beszél ezekről,
igaz - sajnos - még nem párbeszél, inkább csak monologizál,
vagy hasonló gondolkodású társsal cserél eszmét.
Gondolok itt Bogár László, Tóth Ferenc, Pap Gábor,
Szántai Lajos, Bakay Kornél, Géczy Gábor, Tompó László,
Balczó András, Siklósi András stb. előadásaira...

E bevezető nagyon hosszúra nyúlt,
tekintsük egyelőre nyersfogalmazványnak,
am sok helyen pontosításra, kiegészítésre stb. szorul -
de arra alkalmanak tartom, hogy értelmes vita indulhasson.

Ezzel nem lehet várni, ha olyan időket élünk,
amikor egy elit középiskola irodalomtanára leantiszemitáz,
mert (!) én - sokat!? - foglalkozok az ún. zsidókérdéssel,
ami igazából nincs is. Hisz csak ilyen, meg olyan ember van...
(Ugyanakkor az egyetlen - zsidó apától származó - gyeremeke elmenekült,
mert minálunk szerint üldözik, vagy nemsokára üldüzni fogják a zsidókat)


szerkesztés alatt!

   Tételek # 
1 Zsidó gyónás
2 Tompó László: Bangha Béla
3 A numerus clausus és a magyar katolikus sajtó 1919–1920
4 Ébredés Purim után
5 Hitler, a zsidóság megmentője
6 A zsidó önkritika hiánya
7 Zsidókérdés napjainkban
8 Zsidó reformkor - a magyarországiból magyar zsidóvá válás története
9 MTDA - Zsidókérdés
10 Nem fantomnép
11 Magyar zsidó asszimiláció
12 Zombilét: zsidónak lenni otthon
13 Kapedli és kokárda
14 Jávor és az erger-bergerezés
15 Koszorús Ferenc, a zsidómentő
16 A tiszaeszlári vérvád - Egy filmes verzió, 1981.
17 Trianon versus Holokauszt?
18 Magyar-zsidó viszony a XX. századi Erdélyben
19 Móricz a zsidó újságírókról
20 A tiszaeszlári per a magyar irodalomban
21 Örök pörök: Solymosi Eszter
22 Márai az antiszemita, Márai az antiantiszemita
23 Magyarság és zsidóság
24 Zsidó utcaseprők!?
25 Zsidókérdés Magyarországon 1944 után
26 A zsidóság tragédiája és mi
27 Embermentés a vészkorszakban
28 A zsidóság Közép- és Kelet-Európában
29 Mikszáth zsidó-figurái
30 Szálasi és a magyar zsidók
31 Zsidó? Keresztény? Zsidó-keresztény? Magyar? Izraeli?
32 Zsidók keresztény álarcban
33 Egy pszichiáter útja a zsidósághoz
34 Kohnból Kovács
35 Kertész Imre digitalizált művei
36 A zsidó szellem hanyatlása
37 A nem cionista zsidóság
38 Magyar zsidó kabaré
39 Zsidók Kárpátalján
40 A magyarországi zsidók a számok tükrében
41 - Csönd, te zsidógyűlölő!
42 Zsidó - származású - professzorok
43 Felvidék 1938-45
44 A NEMZETKÖZI ZSIDÓ
45 Első zsidótörvény
46 Parasztok és zsidók
47 A liberálissá vedlett Kosáry
48 Zsidókatolikus hallelujah...
49 Révész Sándor: A zsidó zongora
50 Szerzetes tanár kontra zsidó újságíró egy ifjú lelki üdvéért
51 Az antiszemitizmus, az anticionizmus és az Izrael ellenesség
52 Kossuth és a zsidó emancipáció
53 Jászi Oszkár és a zsidókérdés
54 „Keresztény-Zsidó Társaság”?
55 Az eltitkolt kép: Munkácsy Mihály – Zsidó vérgyilkosság (1883
56 Értelmiségi antiszemitizmus
57 Miért nincs magyar-zsidó megbékélés?
58 Ismerjük őket?
59 Standeisky Éva: Antiszemitizmus
60 A magyar fajvédelem úttörői
61 Kiss Sándor: Fajunk védelméről
62 Én zsidó vagyok?
63 Zsidó bocsánatkérés
64 Zsidó Habsburgok
65 Magyarországi antiszemitizmus
66 Antiszemita Horthy-korszak?
67 A „zsidó-kereszténység”
68 A Felvidék és a zsidóság
69 A zsidók rémuralma Magyarországon
70 Lefitymálva
71 A zsidó tanács árulása
72 Az antiszemitizmus atyja
73 Zsidó sportegyesület
74 Tiszaeszlár és korrobori ma
75 TISZAESZLÁR
76 Élősködő uzsorás anno
77 Őrségváltás - Hegedűs listája
78 Zsidóság - tradicionalitás és modernitás
79 A domináló zsidó szellem
80 ZSIDÓ VAGY?
81 Magyar - zsidó . ávósok
82 Zsidó kommunisták
83 Miért hullott zsidó karokba Ady Endre?
84 Miért hullott zsidó karokba Ady Endre?
85 Magyar zsidó polgári családregény
86 Einstand
87 Hatvany Lajos "zsidókérdése"
88 A pesti zsidónegyed
89 Zsidó zsarnokság
90 Volt egyszer volt egy kis zsidó
91 Dr. Fejér Lajos: Zsidóság
92 Miért nem bírok zsidó lenni
93 Cionista Világkongresszus
94 Cionizmus és a világháborúk
95 Cionizmus és a világháborúk
96 Zsidók Budapesten
97 Az erdélyi zsidók tragédiája
98 A zsidó diktatúra
99 A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre
100 Aposztázia és kitérés a zsidóságból
101 A magyar-zsidó asszimiláció regénye
102 Zsidó önkritika?
103 Madarat tolláról, "zsidót", cigányt, magyart istenéről
104 Zsidó bűn és bánat
105 Urak és zsidók fekete bojtára
106 Zsidókérdés és uzsora
107 Cigányok, zsidók - mit mondasz a gyereknek?
108 Zsidó-emancipáció
109 Dövényi Nagy Lajos
110 ZSIDÓ ANEKDOTÁK
111 A magyarság és a zsidó pénzhatalom
112 Zsidó kabaré
113 A magyarság és a - zsidó - bankárok
114 Haynau, a zsidó fattyú
115 A pénz és a bosszú szelleme
116 Babits zsidó ábrázolása
117 A MAGYAR KASSZANDRA
118 A HATODIK KOPORSÓ
119 Keresztény és zsidó uzsorások Magyarországon anno
120 A magyar-zsidó együttélés
121 A Zsidó És Az Úristen
122 Kivilágos kivirradtig
123 Zsidók, keresztények és a pénz
124 "Zsidó" vagy keresztény Európa?
125 Az antiszemitizmus kétélű fegyvere
126 Zsidó emancipáció Mo. XIX-XX.
127 Jósika Miklós: Eszther (regény)
128 Erdélyi magyar zsidóság
129 AZ ÖRÖK ZSIDÓ
130 Kopátsy Sándor: A magyar marslakók titka
131 A megsemmisítés és az antiszemitizmus...
132 Vári György: A Reménység gyermekei
133 Petri György:Apokrif
134 Vitray Tamás: Kiképzés.(HK)
135 A napfény íze, 1999-2011.
136 Bitó László: A névtelen evangéliuma
137 Jogok nélkül – A zsidó lét Magyarországon, 1920-1944.
138 A magyar zsidó családregény
139 Pogromok és rendszerváltások
140 Louis Braham - "A fasiszta népirtás magyarországi szakértője"
141 Antiszemitizmus - antiszemitapárt
142 Zsidó-keresztény székelyek
143 ANTISZEMITA KÁTÉ, 1884. - III.rész
144 ANTISZEMITA-KÁTÉ, 1884. - II.rész
145 ANTISZEMITA-KÁTÉ, 1884. - I. rész
146 Regény a magyar zsidókról, 1846.
147 Zsidókérdés - az mtd@ archívuma
148 Magyarországi zsidó irodalom
149 Petíció a magyar zsidósághoz, 1946.
150 Az uzsora és a zsidóság
151 A Tóra és/vagy a Talmud népe
152 Rosenberg: Zsidó dilemmák - 1995.
153 Hitvédelem, hazaszeretet, zsidóság
154 Antiszemitizmus - sulinet 2011.
155 TGM: Zsidók, konzervatívok, próféták
156 Balczó András: Mo. zsidó gyarmat
157 Uzsora, irgalom, szerelem, igazság
158 Szilárd Klára festőművész - Záróra
159 Meleg ortodox zsidók
160 Zsidó nők a rituális fürdőben
161 Dzsentrik kontra zsidók a pénzöntő pályákon...
162 Üveges Jancsi - zsidóábrázolás 1845.
163 Marx Károly: A zsidókérdéshez (1843)
164 Eötvös József: A zsidók emancipációja
165 Esterházy János: zsidómentő antiszemita?
166 „A dísz-zsidónál rosszabb szerepet nehéz elképzelni” - Ranschburg Jenő
167 Magyar zsidó színház 1944.
168 Erdélyi magyar zsidó sors
169 A holokauszt krónikája (1933-44)
170 Az antiszemitizmus és a fajkérdés - történelmi materialista közelítés
171 A zsidóság térfoglalása Magyarországon
172 Bartha Miklós: Kazárföldön
173 Dr. Fejér Lajos: Zsidóság
174 Dövényi Nagy Lajos: Tarnopolból indult
175 Magyar zsidó-keresztény együttélés
176 A magyarországi zsidók története
177 A zsidóság Magyarországon
178 Antiszemitizmus, zsidókérdés a két világháború közti Magyarországon.
179 Marschalkó Lajos "Országhódítók" I.
180 A Fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció
181 Holokausztok és mai vitathatóságok - Perge Ottó kontra Karsai László
182 "Budapest az európai antiszemitizmus fővárosa” - Spiegel/Konrád György
183 A titkos kapcsolat – Bosnyák Zoltán az ÁVH fogságában
184 Konrád György: Zsidó-magyar számvetés
185 Akit nem avattak Boldoggá: Bernovits Vilma hitoktató
186 A muzsika és a zsidókérdés
187 Ki volt Wagner? - Egy művész vallása
188 KONZERVATIVIZMUS ÉS ZSIDÓSÁG
189 Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző élete és küzdelmei
190 Bosnyák Zoltán: Szembe Judeával!
191 Hannah Arendtről, a gonosztevőről és a gonoszról - Heller Ágnes elmélkedései
192 Hannah Arendt: A vádlott (Eichmann)
193 Bosnyák Zoltán élete és titokzatos halála
194 Ungváry Krisztián: Értelmiség és antiszemita közbeszéd
195 “A cionizmus ellentétes a zsidósággal”
196 Erdély Miklós: Verzió, 1979
197 Kászonyi Dániel: Solymosi Eszter, a tiszaeszlári véráldozat.
198 Provokátorok és/vagy kirekesztők - II. Mocsárba rántották a magyarság lelkét
199 Provokátorok és/vagy kirekesztők I. - Solymosi Eszter, mint nemzeti hős?
200 A protestáns antiszemitizmus gyökerei
201 Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra
202 Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra
203 A világhírű tiszaeszlári bűnper 1882-83
204 A világhírű tiszaeszlári bűnper 1882-83
205 Bary József: A tiszaeszlári bűnper
206 Bary József: A tiszaeszlári bűnper
207 Bary József: A tiszaeszlári bűnper
208 Létezik-e zsidó psziché?
209 Borbély Szilárd: A csoda
210 Sanders Iván: A zsidótól idegen a játék?
211 Sanders Iván: A zsidótól idegen a játék?
212 Várj reám... - Töredékek Popper Péterről és abszurd barátságunkról
213 Antiszemitizmus Magyarországon
214 Félelem és reszketés a Filozófiai Intézetben
215 Valljanak végre színt!
216 Tova Mayer, 56-os szabadságharcos
217 Prohászka Ottokár ellenségei
218 Bangha Béla: A zsidókérdés
219 Zsidótlanítás a magyar zsidó irodalomban
220 Mikszáth Kálmán: A SZEGEDI ZSIDÓK
221 Történelemhamisítás és a zsidó önkritika hiánya
222 Raffai Ernő: Szabadkőművesség és Trianon
223 Raffai Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt
224 Francis Dorff: A rabbi ajándéka
225 Numerus clausus
226 NETEN KERINGŐ-BOLYGÓ ZSIDÓ VICCEK - I.RÉSZ
227 Balogh Judit NÉHÁNY GONDOLAT BARLAY Ö. SZABOLCS PROHÁSZKÁRÓL ÍROTT KÖNYVE KAPCSÁN
228 „Zsidónak lenni ténykérdés” - Interjú Kis Jánossal
229 Konferencia az antiszemitizmusról
230 Konferencia az antiszemitizmusról
231 Ungvári Tamás: Elmaradt találkozás - Freud és Herzl
232 Ungvári Tamás: Hétköznapi és tudatos antiszemitizmus
233 Miért nem kellett Herzl a magyar zsidóknak?
234 Zsidók és magyarok
235 Vörös Kati: Judapesti Buleváron
236 Cion bölcsei - Wikipédia
237 Dobszay Károly: Cion bölcsei és egyéb furcsaságok
238 CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI
239 Szilágyi Ákos ÚJABB LAPOK A SZITTYA-SZÓTYÁRBÓL
240 Szilágyi Ákos SZITTYA-SZÓTYÁR
241 Zsidó betelepítés Magyarországra
242 A pesti zsidónegyed közösségi élete
243 ZSIDÓK, KERESZTELKEDJETEK KI!
244 Csoóri Sándor zsidókérdései
245 Korszakváltás és a zsidókérdés
246 Kosztolányi Dezső "ZSIDÓ KÖZTÁRSASÁG"
247 Értelmiségi antiszemitizmus a Kádár-korszakban
248 Szekfű Gyula Három nemzedék
249 Egy „ismeretlen” a magyar vészkorszak nyitányáról: Szilágyi Ernő memoárja
250 Tiborc panasza a zsidókra (is)
251 Az antiszemitizmus jutalma: Tormay Cécile és a Horthy korszak
252 Az antiszemitizmus jutalma: Tormay Cécile és a Horthy korszak
253 Kolosváry-Borcsa Mihály
254 Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma
255 Prohászka Ottokár: Zsidókérdés Magyarországon
256 Prohászka Ottokár: Zsidókérdés Magyarországon
257 A zsidókérdés magyarországi irodalma III. rész
258 A zsidókérdés magyarországi irodalma IV. rész
259 A zsidókérdés magyarországi irodalma II. rész
260 A zsidókérdés magyarországi irodalma I. rész
261 A tiszaeszlári per két megítélése: Wikipédia kontra Metapédia
262 A tiszaeszlári per két megítélése: Wikipédia kontra Metapédia
263 „A költő vátesz szerepe egyszerre zsidó és kelet-európai hagyomány”
264 A zsidó népirtásról
265 Róbert Bácsi, a szélhámos
266 Szilágyi György: A tolsztojánus Feinsilber
267 A keresztény-zsidó párbeszédről
268 Negyvennyolc zsidósága, a zsidóság negyvennyolca
269 A zsidók a szabadságharcban
270 A holokauszt utolsó fejezete
271 Magyarok, zsidók - magyar zsidók: február. 8.
272 Kabarématiné - KABOS LÁSZLÓ
273 A MAGYAR ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE
274 Gergely Jenő: Az izraelita felekezet és a zsidókérdés Magyarországon
275 Helmeczi István: A ZSIDÓKÉRDÉS
276 Ahasvérus és Shylock
277 Ahasvérus és Shylock
278 Zsidó lélek?
279 Időszerű elmélkedés Pelle János: Az utolsó vérvádak című könyvéről
280 A törzsi háború természetrajza a rendszerváltás Magyarországán
281 Bangha Béla Magyarország ujjáépítése és a kereszténység
282 NAGY ENDRE
283 F. M. Dosztojevszkij: A ZSIDÓKÉRDÉS
284 Magyar zsidó históriák
285 ZSIDÓ VICCEK
286 ZSIDÓ VICCEK
287 Költők a - magyar - zsidó szellemről, lélekről
288 Bernstein Béla: 1848 és a magyar zsidók
289 HAHN ISTVÁN: ZSIDÓ ÜNNEPEK ÉS NÉPSZOKÁSOK
290 EÖTVÖS JÓZSEF: A ZSIDÓK EMANCIPÁCIÓJA
291 BIBÓ ISTVÁN: ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON 1944 UTÁN
292 Kikeresztelkedés I.
293 Kikeresztelkedés I.
294 A bennünk élő zsidó
295 A bennünk élő zsidó