Payday Loans

Keresés

A legújabb

MAGYAR ÉS MÁS ZSIDÓ ARCKÉPEK ÉS ÉLETPÁLYÁK

fortunatus1509

haynau

zsido_arckepcsarnok


szombat_2010dec_cimlapja

LÖWY ÁRPÁD

A MAGYAR NEMZET JÖVŐJE

Mottó:

(Egy dunántúli kalendáriumból.)

Tiszántúl, Dunántúl, mind a négy gránicig,

Kilenc felekezet adósságra iszik:

S mikor elúsztatta az apai jussát,

A józan zsidónak szídja a Krisztusát.

- * -

Ki jövőbe látni tud:

S ahhoz nem is oly sok kell,

Tisztában lehet már ma is

A főbb eseményekkel.

Nyissuk csak a szemünket ki,

Mik voltunk ötven éve?

Rabláncra vert provincia,

Letörve, összetépve.

Úr és paraszt volt a magyar,

És gőgös mind a kettő,

Hős volt, ha kell, de nem tudta,

Hogy mi a kétszerkettő.

S eljött a próza korszaka:

Mit a vasút hozott meg,

De nem kellett a pudli, s rőf,

Hős, dicső nemzetünknek.

Ne adj' Isten! - azt képzeltük,

Hogy megalázó volna,

Ha Zoltán, Géza, "Urffy" a

Boltban vásznakat pakolna.

Szegény mamának a szíve

Megtört volna búvába':

Hogy fiacskája "Eminens"

Egy "Ipariskolába" (!)

Aztán jött egy kevésbé hős,

De élelmes faj árja,

S a jelszó: "Mi van eladó?"

Az egész Hont bejárja.

Ötven esztendő telt el és

Arra ébredtünk szépen,

Hogy a lenézett, rongy zsidó

Boldogul mindenképpen.

S ha mint zsidó nem boldogul,

A keresztvíznek áll ki,

S ötven krajcárért Széchenyi

Lehet ma már akárki.

Maholnap Kohn-ivadék lesz

Magyar miniszterelnök,

S x-lábú snájdig őrnagyért

Rajonganak a delnők.

Zsidó fiú kispapnak áll

(Ősei bóvlit mértek):

S idők múltán Goldstein-utód

Az esztergomi érsek!

Bank, színpad és redakció

Ővelük van már telve:

S kilökni az utolsó gójt,

Ez mindnyájuknak elve.

S mi deklamálunk, hősködünk,

S iszunk a Honhazáért,

S nem látjuk, hogy a sok beszéd:

Kutya veres faszát ér...

 

Ebben a részben
főként azokról azokról a személyekről adunk közre,
olykor akár ellentétes értékelésű portrékat, pályképeket,
akik a magyar történelemben
(gazdaság, politika, kultúra, sport stb.)
meghatározó, jelentős, vagy annak mondott szerepet játszottak...
A kezdetektől Szerencsés Imrén át Haynauig, és napjainkig, Sorosig .

Olyanokról,
  1. akik magukat zsidónak is vallották,
  2. akik "köztudottan" zsidó származásúak,
  3. akiknek mentalitása és döntései zsidó identitáshoz kötődik (jellemzően persze a Tóra, Talmud, cinonizmus stb. szellemisége, de a szabadköművességé, a liberalizmusé, a kommunizmusé is...),
  4. akik zsoldosként, janicsárként beálltak e világuralmi program szolgájának...
  5. akik zsidóként jó ügyet szolgáltak/maguk is áldozatok voltak
  6. akik zsidónak születtek, de megtértek Jehovától Jézushoz
  7. stb.

1 Rabbi a vadnyugaton
2 'Holokauszt-bohóc voltam'
3 A magyar zsidó olimpiai bajnokok sikereinek okai
4 A Rotschild dinasztia
5 Árral és ár ellen. Gyömrői (Gelb, Rényi, Glück, Ujvári, Ludowyk) Edit életútjai
6 Az igazi Trebitsch 1.0 - avagy Rejtő és egy magyar zsidó kalandor
7 Egy magyar zsidó műgyűjtő
8 Egy nagyvárosi zsidó újságíró
9 FORTUNÁTUS
10 Gunst Péter: A bankalapító M. A. Rothschild
11 Haynau, a zsidó fattyú
12 Hogyan akarta Szabó Ervin meggyilkolni Tisza Istvánt?
13 Kovács András Széchenyi-díja
14 Lakatos Imre, egy ördögi magyar, zsidó kommunista tudós arcképe/pályafutása
15 Raoul Wallenberg élete/halála
16 Szász János, a zsidó rendező
17 SZILÁGYI ERNŐ ÉS TANÍTVÁNYAI
18 Szombat címlapok
19 Tova Mayer, 56-os szabadságharcos
20 Vajda Mihály filozófus
21 Varga Domokos György: Beszélgetés Kozma Györggyel
22 Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában.
23 Zsidó kommunisták
24 Zsidó Lexikon - személyi adatok
25 Zsidók keresztény álarcban