Payday Loans

Keresés

A legújabb

MAGYAR EMBERÉLET SZÓTÁR

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz példa- és javaskönyve

Állatorvosi lovak a pokolban járnak

Isten gyermekei a földi paradicsomban

Szellemi segítség boldognak-boldogtalannak

Anyaggyűjtés egy leendő Nagy Emberélet Jenciklopédiához

- gondolatébresztő csírák, szabad ötletek töredékes jegyzéke,

példabeszédek, idézetek, viccek, meghatározások stb. stb.

A magyar nyelv szellemisége és teste-lelke/életútravalója...

 

*

Ezeken az oldalakon a honlapon sokfelé elszórt anyagaimat is rendszerezem,

és egy új címszó alá rendezve frissítem, új megvilágításba helyezem stb.

Sokszor már maguknak a címszavaknak a megfogalmazása is revelatív,

már maga a kiválasztásuk is értékelés: mit tartok én fontosnak,

milyen súlypontokkal igyekszem megragadni az ember élet lényegét.

A kifejtő rész pedig jó esetben egy biztató kezdet, egy vitaalap stb. stb.

Szabad a gazda - gazdagítsuk együtt szellemi-lelki-testi életünket!!!

magyar npmese dragon rajzos

 

 

 

 Nagy magyar életszótár - 20. PDF Nyomtatás E-mail
MAGYAR EMBERÉLET SZÓTÁR
Írta: Jenő   

N A G Y J E N C I K L O P É D I A - XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

Nagy Életszótár csírák: címszógyűjtés/vázlat – 20.

 


529.

PALOTA ÉS KUNYHÓ

 

Miért vagy oly kevély, te palota?

Uradnak fényében kevélykedel?...

Azért van rajta gyémánt, hogy szive

Mezítelenségét takarja el.

Szakítsd le a cafrangokat,

Mit rá szolgája aggatott,

S nem ismersz isten munkájára,

Oly nyomorúság marad ott.

S hol vette gazdád ama kincseket,

Mik semmiből őt mindenné teszik?

Ott, hol a héja a kis madarat,

Mit szétszakít, melynek vérén hizik.

A héja vígan lakomáz,

S szomszéd bokornak fészkiben

Madárfiúk zokognak, várván

Anyjokra, mely meg nem jelen.

Fitogtasd csak, te gőgös palota,

Az orzott kincsek ragyogásait,

Ragyogj csak, ugysem ragyogsz már soká,

Meg vannak már számlálva napjaid.

S kivánom, hogy minél elébb

Láthassam omladékodat,

S hitvány lakóid összezúzott

Csontját az omladék alatt! - -

S te kis kunyhó a magas palota

Szomszédságában, mért szerénykedel?

Miért bújtál a lombos fák mögé,

Azért-e, hogy inséged födjed el?

Fogadj be, kis sötét szoba;

Nekem nem kell szép öltözet,

De szép szív... s a sötét szobákban

Találni fényes szíveket.

Szent a küszöb, melyen beléptem én,

Oh szent a szalmakunyhók küszöbe!

Mert itt születnek a nagyok, az ég

A megváltókat ide küldi be.

Kunyhóból jő mind, aki a

Világnak szenteli magát,

S a nép mégis mindenfelől csak

Megvetést és inséget lát.

Nem féljetek, szegény jó emberek,

Jön rátok is még boldogabb idő;

Ha mult s jelen nem a tiétek is,

Tiétek lesz a végtelen jövő. -

A földre hajtom térdemet

E szűk, de szent födél alatt:

Adjátok rám áldástokat, s én

Rátok adom áldásomat!

 

Pest, 1847. január

Petőfi Sándor

 

 

 

530.

LEMÉSZ KUTYÁBA

S minden emberi méltóság előtt hajbókolsz,

Ha kivernek a házból, némán tűröd,

Ha kapsz egy falatot, rögtön a farkad csóválod,

Belenyugodsz abba, hogy bizonytalan a vacsora…

 

 

531.

MIT CSINÁLSZ? SEMMIT!
"– Ezt én is szeretem – mondta Róbert Gida. 
– De hogy mit szeretek csinálni? Semmit!
– Hogy csinálsz Semmit? – kérdezte Micimackó, 
egy darabig elgondolkozva.
– Úgy, hogy mikor rád kiáltanak, 
éppen mikor indulsz, hogy csináld: 
“Mit csinálsz, most Róbert Gida?” – 
és azt feleled: “Ó, semmit!” – 
és mész, és csakugyan nem csinálsz semmit.
– Ahá – mondta Micimackó.
– Most majd ilyenféle dolgot csinálunk, ami semmi.
– Ahá – mondta újra Micimackó.
– Az ember csak megy, odahallgat olyasmire, 
amit úgysem hall, és nem izél semmivel.”

 

 

532.

NEM MINDEGY

Birtokolni vagy bitorolni

Törekedni vagy törtetni

Abálni vagy zabálni

Elérteni vagy félreérteni

A sportért vagy a sportból élni

Ügyesnek lenni vagy ügyeskedni

Érdekes ember vagy érdekember

Barátkozás vagy bratyizás

Nácizmus vagy nárcizmus

Amnéziát vagy amnesztiát kapni

 

 

533.

KÓBOR KUTYASORS

Egy éjjel hazafelé menet 
idegen kutyára bukkantam, 
aki hazakísért,

és nem akart elválni tőlem, 
meg akartam tartani, 
de apám nem engedte, 
láttam, hogy veszi a puskáját,

és kimegy a házból, 
amikor visszajött,

számon kértem,

mit csinált kint, 
röviden csak annyit válaszolt,

a kutya veszett volt…

CSONTVÁRY

 

534.

SEGÍTSÉG, EMBER!

„ Őrizkedj az embertől, 
mert ő az ördög eszköze. 
Isten teremtményei közül

ő öl sportból, pénzért, hírért. 
Igen, megöli a testvérét, 
hogy megszerezhesse annak vagyonát. 
Ne hagyjátok elszaporodni, 
mert elpusztítja saját otthonát, de a tiéteket is. 
Űzzétek el, hajtsátok vissza az embert a dzsungel sűrűjébe, 
mert ő a halál hírnöke. ”
(A majmok bolygója)

 

 

535.

LUXUS

Amit itt és most
Vagy egyáltalán, valaha is…

Csak nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak
Vagy csak gondolják, vagy csak magukkal hitetik el,
Hogy erre nekik nem futhatja pénzükből, idejükből stb.
De amik amúgy olyan javak, tevékenységek, időtöltések,
Amiket elengedhetetlennek gondolunk az életminőséghez?
A szegény munkanélküli délelőtt barokk zenét hallgathat,
Míg a luxusautón éjjel hazaérkező bróker beesik az ágyba…

 

 

536.

ABSZURD

Száraz tónak nedves partján

Száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol.
Hallgatja egy süket ember ki a vízbe lubickol.
Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér,
Sej, haj, denevér, biciklizik az egér.

Vak meglátja, hogy kiugrik, sánta utánaszalad.
Kopasz ember haját tépi, a néma meg óbégat.
Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér,
Sej, haj, denevér, biciklizik az egér

 

 

537.

A LÉPREMENŐK 
Egyszer volt egy róka, 

aki annyira híján volt a ravaszságnak, 
hogy nemcsak belépett a csapdákba, 
de még arra sem volt képes, 
hogy különbséget tegyen csapda és nem csapda között… 
Épített egy csapdát, és abban lakott. 
Olyan sokan meglátogatnak a csapdámban,

hogy én lettem a legügyesebb róka…” 
A róka jól érezte magát, fogalma sem volt, hol lakik

 

 

538.

FÉRFI VAGY?
Mamlasz – mulya – szájtáti
Csörgősipkás – szájhős – fecsegő
Szószegő – becstelen – szoknyabolond
Kocsmatöltelék – felszarvazott – féltékenykedő
Selyemfiú – mama kedvence – zsúrfiú - nyikhaj
Gyáva nyúl – fakutya – szócséplő – hájpacni
Dezertőr – alamuszi – mihaszna – síró pityogó
Mimóza – gerinctelen – meghunyászkodó, simuló

 

 

539.

SÉRTŐ SZÓTÁR

Mi számít – durva - sértésnek?
Büdös paraszt – bunkó – seggdugasz
Faszkalap – faszszopó – buzi, köcsög
Kurafi – büdös kurva – ringyó, lotyó
Repedtsarkú – csicska – hülyegyerek
Szar alak – gennyes – csúszómászó
Mihaszna – semmirekellő – naplopó
Alkoholista – futóbolond – barom
Tökfej – mamlasz – kontár – állat
Rongyember – szarrágó – selyemfiú
Tróger – parazita – éhenkórász kutya 
Felszarvazott – papucs – lekvár – gerinctelen

 

 

540.

A SZERELEM LÉPCSŐIN

FEL A MENNYBE/LE A POKOLBA


„- Felkérhetlek táncolni?
- Jó, nem bánom. Megdughatsz…!”


Meglátni – titokban rápillantani – tudakozódni felőle
Szemkontaktus, szemezés – messziről gyönyörködni benne
Kétértelműen fogalmazni – célzást tenni, hátha elérti 
Bókolni, tenni a szépet – udvarolni – ajándékkal kedveskedni
Levélben szerelmet vallani – izgatottan várni visszajelzését

Névnapján köszönteni – húsvétkor meglocsolni - hógolyózni
Felkérni táncolni – megfogni a kezét – érezni az illatát
Átölelni a derekát – megnevettetni – csak neki imponálni
Rágondolni – elképzelni vele helyzeteket – találgatni: hol van
Puszit kérni és kapni – hazakísérni – randevút kérni és kapni
Kéz a kézben andalogni – sötét moziban izgalommal átkarolni
Búcsúzáskor egy csókot megkockáztatni stb. stb. stb.

 

 

541.

HA KI KELL MENNI…

De a közös WC a folyosón van

De az ajtót nem lehet bezárni

De az előtted levő nem húzta le

De el van dugulva a lefolyó

De elromlott a WC víztartály

De már sürgetnek, hogy siessél

De székrekedésed/hasmenésed van

De olyan büdös van, hogy elájulsz

De nincs ajtó, s ott állnak sorban

D közben kérdezgetnek, s felelni kell

Stb.

 

 

542.

KÖZVETÍTŐ LÁNCOLATOK

Annyi kézen megy át a krumpli,

Hogy mire a termelőtől a vevőig jut,

Már az eredeti ár többszörösét kell fizetni….

Csak a termelő szemét szúrják ki apróval.

 

 

543.

MAGASABBRA

Lábujjhegyre állni

Székre, sámlira állni

A másik kezébe-vállára állni

Gólyalábakra állni és menni

Létrára mászni, s azon állni-menni

Felmenni a lépcsőn a házban, a toronyban

Felmászni egy magas fára

Felmenni egy dombtetőre, hegycsúcsra

Felemelkedni a földről: sárkány-repülő stb.

 

 

544.

RÁHIBÁZNI

Vak tyúk is talál szemet
A bolondokat vizsgáztatják.
Megkérdezik az elsőtől:
- Mennyi 2x2?
- 56.
- Sajnos nem. Következőt! Mennyi 2x2?
- Péntek.
- Sajnos nem. Következőt! Mennyi 2x2?
- 4.
- Igen! Hát hogy jött rá?
- Kivontam az 56-ból a pénteket.

 

 

545.

NYELVTÖRŐ
Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs?
Mit sütsz, kis szűcs, sós strucchúst sütsz, kis szűcs?
Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
Meggymag vagy, vagy vadmeggymag vagy?
Egy meggymag, meg még egy meggymag az két meggymag.

 

 

546.

EVÉS-IVÁS
Mértéktelen zabálás
Aszkézis, lelki célú koplalás
„Szépségért” önkínzás, „fogyózás”
Hol habzsolás, hol önsanyargatás
Kiéheztetés, szomjaztatás mint kínzás
Egészség helyreállításáért diéta
Tiltakozó éhségsztrájk
Vallási böjt (ételből is)
Kényszertáplálás – tömés

 

 

547.

JÓL LAKNI ÉS JÓLLAKNI

Édes otthon – mézeshetek

Úgy szeretlek, majd megeszlek

Családi kör a tűzhely mellett, a konyhában

Ágytól és asztaltól válni – eszem a kis szíved

Isten háza, a templom, ahol az ostyát szétosztják

 

 

548.

IRREVERZIBILIS

A kihúzott fog nem nő újra

A macskának sincs hét élete

Kolbászból már nem lesz disznó

A sterilizált nőnek soha többé nem lehet gyereke

Ha egy nőnek esküdtél hűségét, a többi már nem nő

Egyszer s mindenkorra lemondani a szerzői jogaidról…

 

 

549.

TEST-LÉLEK

Oda-vissza hatás

A testet a lelkigyakorlat,

A lelket a testi gyakorlat üdíti, kúrálja

 

 

550.

KI VAN LEHÁNYVA

Tömött buszon zötykölődve

Az egyik részeg utas lehányja a mellette ülőt.

- Fuj, disznó! – méltatlankodik a másik.

- Én disznó? Hát ki van lehányva!!??

J

 

 

551.

HÍRÜGYEK

Az vagy, aki lopott,

Vagy az, akinek ellopták a kabátját –

Már csak az, aki „kabátlopási ügybe keveredett”…

 

 

552.

TISZTELJÉTEK A KÖZKATONÁKAT!

Tiszt vagyok... ha lát a közlegénység,

Tisztelkedve megyen el mellettem;

Én pirúlok, gondolván magamban:

Nincs igazság, nincs igazság ebben.

Nekünk kéne köszönteni őket,

Mert minálunk sokkal többet érnek.

Tiszteljétek a közkatonákat,

Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

.

Velök állunk a csaták tüzében,

De mi tudjuk, hogy miért csatázunk,

Mert van, ami győzelemre buzdít,

Vagyon elvünk, van tán gazdaságunk,

S von előre csábitó varázsa

A dicsőség ragyogó szemének.

Tiszteljétek a közkatonákat,

Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

.

Ők az elvet hirből sem ismérik,

És a haza? kemény mostohájok,

Izzadásuk díjában nekik csak

Kenyeret vet s rongyokat dob rájok,

S zászlajához hogyha odaállnak,

Nyomorért csak új nyomort cserélnek.

Tiszteljétek a közkatonákat,

Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

.

S mit tudják ők, mi az a dicsőség?

S ha tudnák is, mi hasznuk van benne?

Nincsen lap a történet könyvében,

Ahol nevök följegyezve lenne.

Ki is győzné mind fölírni, akik

Tömegestül el-elvérezének?

Tiszteljétek a közkatonákat,

Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

.

Ha megtérnek csonkán a csatákból,

Koldusbotot ád a haza nékik,

S ha elesnek a felejtés árja

Foly sírjukon s neveiken végig.

És ők mégis nekimennek bátran

Az ellenség kardjának, tüzének!

Tiszteljétek a közkatonákat,

Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

Petőfi Sándor

(Debrecen, 1848. október-november.)

 

 

553.

OKAFOGYOTT ÉS LELEPLEZETT

Bajban vannak a kutyák, ha elfogy a kerítés,

Pedig előtte azt morogták: ha elkaplak, bekaplak…

Bajban vagyunk mi is, amikor itt a drótposta –

Most kiderül, hogy nem technikai-anyagi,

Hanem a szellemi kiüresedés, lelki restség az ok,

Ami miatt nem írunk egymásnak levelet…

 

 

554.

BIFLÁZÁS

Egy szerepet

szóról szóra be lehet magolni,

Csak akkor van baj,

ha kizökkentenek, s kiesel a szerepből,

Mert akkor már spontán reagálni, rögtönözni kell

(ilyenkor már bajban van a papagáj, a szajkó)

 

 

555.

BELESÜL

Ha elrepül a papír,

oda a tudomány?

Súgni se akárkinek lehet.

Csak annak, aki éppen elakad,

de tudja honnan jött, hová tart…

 

 

556.

EGYÜTT NEM MŰKÖDŐ

Menj az orvoshoz nagykabátban,

így vizsgáltasd meg magad,

ne mondd el, hogy igazából mi fáj,

majd szúrd le, ha placebót ír fel,

hogy szimulánsnak néz,

vagy kéri, hogy ne rabold idejét

 

 

557.

TÖRZSVENDÉG

Akinek asztaltársasága is van,

Akikkel a régi idők kocsmájában este összejön,

Mint az urak a kaszinóban,

Amire nem megy rá inged és gatyád,

Esetleg hiteled is van,

S kérés nélkül is hozzák a kedvenc italodat…

 

558.

ÁTOKMONDÁS

Verjen meg az isten rózsám

(Szék, Mezőség)

verjen meg az isten rózsám

ha te nem vagy igaz hozzám

verjen meg az isten rózsám

ha te nem vagy igaz hozzám

mer én igaz vagyok hozzád

olyan mint az édesanyád

mer én igaz vagyok hozzád

olyan mint az édesanyád

verjen meg az én teremtőm

ha nem voltál hű szeretőm

verjen meg az egek ura

mert nem voltál igaz soha

verjen meg a sötét éjjel

de sok örömtől zártál el

verjen meg a piros hajnal

kibe siratlak jajszóval

szerettelek kedveltelek

ameddig megismertelek

mióta megismertelek

örökre meggyűlöltelek

szerettelek tiszta szívből

elhagytalak keservemből

tiszta szívből szerettelek

de most másnak engedtelek

 

 

559.

SZINTAXIS

Minden szó megvan,

Csak egyik sincs a helyén,

Ráadásul élőszóban közölve,

Így nehezebb „rejtvényt fejteni”…

 

 

560.

SZURKOLÁS

Jobb ügyhöz méltó buzgalom

Már csak csapatod meccsén lelkendezel?

Aki hű volt a hamison, az hű lesz az igazon is?

Vagy itt kiéli drukkolását – kanalizált lelkesedés

 

 

561.

MEMENTO MORI

Ember és halál-felfogás

* Temető régen a templom mellett

és ma a város szélén

* A halál tabusítása – a szó száműzése a Kiskegyed-ből

* Halálpornó és haláltabu – Polcz Alain

* Mintha örökké élnél – és közben halálfóbia

* Kórházban halni, idegenek között

* A halottat az éj leple alatt szállítani

* A magzatgyilkosság eufemizálása - abortusz

Stb. stb

 

 

562.

MÉRCÉK

Mérték – érték

Megmérettél és könnyűnek találtattál

Avagy a lét elviselhetetlen könnyűsége

 

 

563.

JÓTÜNDÉR

Egy tünemény

Légy készen, s légy résen,

Ha hirtelen eléd toppan a Jószerencse

És ott és akkor bármelyik kívánságodat teljesíti,

Mert ez ritka, vissza nem térő pillanat,

S ha semmit se, vagy rosszat kérsz, attól koldulsz…

 

 

564.

ALKALOM

* Alkalom szüli a tolvajt

„ne vigyél minket kísértésbe…”

* Kedvező-kedvezőtlen

* Alkalmi ruha – alkalomhoz illő

* Egyszeri, vissza nem térő alkalom

* Stb.

 

565.

KEDV ÉS KÖTELESSÉG

Ne azon keseregj, hogy

nem azt csinálhatod,

amit szeretnél,

hanem abban leld örömöd,

amit itt és most éppen csinálnod kell…!?

(Az életművész bűnös kötelességmulasztó,

de ha nem hivatásod gyakorlod,

akkor ízetlen, kötelesség-ízű lesz életed)

 

 

566.

LIBIKÓKA - ÓRIÁSKERÉK

Egyszer lent, és egyszer fent.

Ha te fent, akkor én lent.

Egyszerre emelkedünk és süllyedünk.

Ha folyton mozgásban is vagyunk,

Akkor is van egy pillanat,

Amikor mindketten egy szinten vagyunk.

Ha te sokkal nehezebb, erősebb vagy,

Akkor a földön maradhatsz engem a légben tartva.

S ha hirtelen felállsz, akkor én nagyot koppanok.

 

 

567.

JÓ ÚTRA TÉRÍTÉS

Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait:

"Ha testvéred vétkezik ellened,

menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt!

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

Ha azonban nem hallgat rád,

vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy

kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot.

Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének!

Ha a hívek közösségére sem hallgat,

vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

Bizony, mondom nektek:

Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is,

és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

És bizony, mondom nektek:

Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,

és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól.

Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben,

ott vagyok közöttük."

Máté Evangéliuma 18,15-20

 

 

568.

ADOK ÉS KAPOK

Aki kérdi, kell-e, az nem szívesen ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Semmit sem ad, ki késlekedik az adománnyal

Add uramisten, de most mindjárt

Amit nem adhatsz, ne vedd el

Ha adnak, vedd el - ha ütnek, fuss el

Szép ott adni, ahol senki sem kér

Ha adtál, felejtsd el - ha kaptál, említsed

Jobb adni mint kapni

Ha adsz a jobbal, ne lássa a bal

Amit jókedvedben adtál, ne vedd vissz haragodban

A jókedvű adakozó szereti az isten

Könnyű a máséból adakozni

Aki nem akar adni, azt mondja, hogy nincs

Kinek nem kell, annak adna

 

 

569.

A LÉLEK TÜKREI

* A szem

* A tekintet

* A száj, az ajak

* Az egész arckifejezés

* A testtartás – a távolság

* A mozdulatok, gesztusok

* Az öltözetek és az ékszerek

* Az illatok és testi kontaktusok

* A hangok színe, ereje, hangsúlyozás

* A beszéd tartalma és formája - stílusa

 

 

570.

BOLONDOK

A bolondokházában

az egyik beteg a vízvezetéknél áll,

és egy botra kötött madzagot lógat be a kagylóba.

Az ápoló tapintatosan kérdi tőle:

- Na, hány halat fogott eddig?

A bolond rámered:

- Maga őrült, a vízvezetékben!?

 

 

571.

JÓVÁTÉTEL

Romhányi József:

A bűnbánó elefánt

Az elefánt elmélázva

a tópartra kocogott,

és nem vette észre lent a

fűben a kis pocokot.

Szerencsére agyon mégsem

taposta,

csak az egyik lábikóját

egyengette laposra.

- Ej de bánt, ej de bánt!

- sopánkodott az elefánt.

- Hogy sajnállak,

szegényke!

Büntetésül te most tízszer

ráhághatsz az enyémre!

 

 

572..

MI A LÉNYEG

És mi csak körítés, dísz, sorminta, cicoma?

Persze sokat emel egy étkezés színvonalán,

Ha szépen terítenek és kedvesen kínálják stb.

De ha ez a finom és ízletes étel helyett van…?!

 

 

573.

„TÖRÖKÖT FOGTAM, NEM ERESZT”

Két székely télen megy az erdőre fát vágni.

A kettő két különböző irányba megy, mire az egyik a másiknak:

- Gyere komám, mert fogtam egy medvét!

Ere a másik:

- Akkor hozd ide!

Az előző:

- Igen, de az istennek sem akar elengedni!

Smile

 

 

574.

ÉLETVÉDELEM

Az élet feltétlen érték,

Azt attól sem lehet elvenni, aki embert ölt.

De élni nem csak emberi jog, de kötelesség is,

Te sem dobhatod el magadtól,

mert nem a te magántulajdonod,

csak rád van bízva mint egy gyerek.

Egy ajándék, egy talált tárgy,

Amit megtisztítva és becsületesen visszaadsz…

(az élet ajándék, s az ajándék szabadságkorlátozás,

ha elfogadtad, akkor arra kötelez, hogy megbecsüld)

 

 

575.

MINDEN MEGENGEDETT?

Az életed védelmében, végszükségben

Akár még – büntetlenül - embert is ehetsz?

De az életed védelmében nem tehetsz meg bármit,

Például nem áldozhatod fel a becsületed,

Nem imádhatsz idegen isteneket…!?

Nem mindenre jó mentség, hogy különben meghalsz.

Csak egy gyáva katona kapitulál előre életvédelemből…

 

 

576.

 

BOTRÁNY A CSALÁDBAN 

(Shame And Scandal)
Előadó: Darvas Iván

Ó, Trinidad, az messzi kis sziget,
egy családdal történt e kis eset.
A mama és a papa és egy fiú állt ott,
a fiú, mint az apja szoknyavadász volt.
És szerelmes lett a kis Marybe,
és megkérdezte az apját, hogy elvegye-e?
Az apja vagyok, el nem veheted,
meg ne tudja a mama: e lány nővéred!

Ó, papa! Szép, bájos kislányra találtam.
Ó, papa! Ez szégyen és gyalázat a családban.

Ó, Trinidad lakói tüzesek,
egy családban nem ritka ez eset.
A fiú nyomban szakított a Maryvel,
és vigasztalódott egy csinos szőkével.
És szerelmes lett a kis Daisybe,
és megkérdezte az apját, hogy elvegye-e?
Az apja vagyok, el nem veheted,
meg ne tudja a mama: ez is nővéred!

Ó, papa! Szép, bájos kislányra találtam.
Ó, papa! Ez szégyen és gyalázat a családban.

A szerelmes fiú nem nyugodott,
És több lánnyal is megpróbálkozott.
De mindről ugyanezt mondotta papája,
ám megoldotta ezt a kérdést mamája.
Csak higgyél nekem és nyugodt lehetsz,
te bármelyik kislánnyal az oltárhoz mehetsz.
Elveheted akármelyiket,
a papa nem sejt, ő nem apád neked.

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/40354/

darvas-ivan/botrany-a-csaladban-shame-and-scandal-zeneszoveg.html

 

 

 

 
Nagy magyar életszótár - 19. PDF Nyomtatás E-mail
MAGYAR EMBERÉLET SZÓTÁR
Írta: Jenő   

N A G Y J E N C I K L O P É D I A - XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

Nagy Életszótár csírák: címszógyűjtés/vázlat – 19.

 

 

481.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ BAJOK

 

HAZÁM, HAZÁM

Mint száműzött, ki vándorol

A sűrű éjen át,

S vad förgetegben nem lelé

Vezérlő csillagát,

Az emberszív is úgy bolyong,

Oly egyes-egyedül,

Úgy tépi künn az orkán,

Mint az önvád itt belül.

.

Csak egy nagy érzés éltetett

Sok gond és gyász alatt,

Hogy szent hazám és hős nevem

Szeplőtlen megmarad.

Most mind a kettő orvosra vár,

S míg itt töprenkedem,

Hazám borítja szemfödél

S elvész becsületem!

Hazám, hazám, te mindenem!

Tudom, hogy életem neked köszönhetem.

Arany mezők, ezüst folyók,

Hős vértől ázottak, könnytől áradók.

Sajgó sebét felejti Bánk,

Zokog, de szolgálja népe szent javát.

Magyar hazám, te mindenem!

Te érted bátran meghalok,

Te szent magyar hazám!

 

Erkel Ferenc - Egressy Béni

http://www.youtube.com/watch?v=6GlV5TqsCfs

 

 

482.

NEM JÓ KERÉKPÁROZNI

Ha éppen mindig szembe fúj a szél

Ha nagyon esik az eső, elázol és a talaj agyagos

Ha minden cuccod, túlélő-felszerelésed felpakoltad rá

Ha nagyon sok emelkedőn kell feltolni, s a lejtő is meredek

Ha bárhonnan váratlanul kutyasereg támadhat meg orvul…

Ha tűző napon órákig tekerni kell, hogy elérd az oázist

Ha nem rád van szabva, beállítva, ha puha a gumi - defekt…

 

 

483.

A KERÉKPÁR DICSÉRETE

Ez egy emberléptékű, emberszabású eszköz, jármű

Van minden nemre, korra és méretre és funkcióra.

Könnyű le-és felszállni, tekerni, kormányozni, megállni.

Vészhelyzetben könnyű leugrani róla - nem zárt doboz!

Messzire eljuthatsz vele, miközben süt a nap arcodra…

Csak a vízen és alatta nem tud járni és a légben repülni.

Ötször olyan gyors mint a gyalogszer - több terhet is visz…

 

900000107_2

484.

MIT MONDANÁL

* Ha már csak pár perced van hátra,

Akkor mik lennének az utolsó szavaid -

* Mit mondanál el az utolsó szó jogán

(az utolsó ítéleten)

* Mit mondanál,

ha hirtelen pár percig az országhoz beszélhetnél?

 

 

485.

ANAGRAMMA

Például: Mi fán sült = Füst Milán

Milyen más értelmes szavak rakhatók ki neved betűiből?

 

 

486.

RIVALIZÁLÁS

Nagyszülők versengése:

Bezzeg az én unokám már

áll, jár és táncol  stb.

És a kisóvodások rivalizálása:

Beeee… az én apukámnak nagyobb autója van!

 

 

487.

NAGY SZÓ

Nem szereted,

Ha rögtön ilyen nagy szavakkal dobálózunk

Minthogy vétek és bűn, pláne halálos bűn -

De talán pont azért kell dramatizálnunk,

Mert a korszellem langyos vizében ejtőzve

hajlamos vagy bagatellizálni a dolgokat.

Te amúgy sem csaltál, loptál, raboltál, öltél?

Te más által is rendesnek tartott ember vagy!

(Csak azt nem érted őszinte pillanataidban:

Akkor miért nem vagy itt és most boldog…!?)

 

 

488.

NYILVÁNOS ROSSZALLÁS

Pellengér – szégyenoszlop – kaloda

Ahova például a vásárban csaláson kapottat kikötözték,

S addig volt ott, amíg a fejére tett vaj meg nem olvadt…

(Szégyenében is elpirulhatott, az is arcmelegséggel jár)

 

 

489.

MOZGÁSKORLÁT

A gyalogos bármikor megfordulhat,

Kerékpárról, motorról, autóról, vonatról

Már egyre nehezebb bármikor leszállni,

A hajóról, s pláne a repülőről csak a kikötőben…

 

 

490.

TAKTIKA

Katonai-politikai, avagy párbaj stratégia

Ha teheted, akkor válogasd meg ellenfeleidet

Te válassz fegyvernemet - a terepet és az időt is

Ha nem tudod az ellenmozgást megsemmisíteni,

állj az élére…

 

 

491.

FÁJNI FOG

Ha ötletszerűen egymás után felsorolnánk,

Hogy az emberiség mi mindent eszelt és próbált ki

Egyrészt emberkínzásra, másrészt embergyógyításra,

Hát nehéz lenne megmondani melyik mire szolgált…

(Itt leginkább a nyugati féltekére, Európára gondolok)

 

 

492.

NÉPBETEGSÉG

 

A.

A mai korra oly jellemző a sok alattomos betegség,

Aminek szinte alig van ön-diagnosztizálható előjele,

S amikor a hosszú lappangásból nyíltan megmutatkozik,

Akkor már nem lehet legyőzni, legfeljebb együtt élni vele?

Legalábbis „az orvostudomány mai állása szerint”…

 

B.

Sokszor mi magunk, vagy az élettársunk

Nem látja rajtunk az apró kicsi változásokat,

Mégha az idők folyamán ezek fel is halmozódnak,

Csak ha a mennyiség átcsap minőségbe,

Mint amikor az egyre vékonyodó cérna elszakad…

 

 

493.

ZÁSZLÓ

Zászlóshajó

Csak bot és vászon? – Kosztolányi Dezső

Ezért áldozta fel magát Dugonics Titusz?

Ki a zászlós rangú-rangfokozatú: kire bízzák?

A gyerekek „háborúsdijában” is a zászlót kell megszerezni?

Fehér zászló - a megadás jele, vagy a parlamenter tartja fel

(Petőfi Sándor: a vén zászlótartó)

 

494.

A KIDOBOTT TÉVÉ

Na, mi a rák! Hát már maga

az új tévé van kidobva?

Nem az Isten, aki elvesz

neki nemcsak enni kellesz,

nemcsak enni, nemcsak inni,

de egy tyúkkal barátkozni.

Lámcsak jó az ördög, jót ád,

persze fehér helyett tarkát,

jó az ördög, nem szégyenli

a jóságot felnégyelni.

Levágja a kedves tyúkot,

a levesből zuzát lopkod.

Itt szaladgál föl és alá,

még a metróra is fölszáll,

eszébe jut, jegyet vizsgál,

ha nincs jegyed, mindig ott áll.

100 forintot dob a földre

elfogadni tilos tőle,

de aki azt észreveszi,

csak lehajol és fölveszi.

Jaj, fölveszik, jaj, fölveszik!

Mint a keselyűt etetik.

Válogat a véletlenben,

bankelnök se teszi szebben.

Ezért aztán, szép új tévé,

nyugodtan lehetsz a másé,

iparkodjál, ne legyen ám

képek szűkében a hazám.

Képből élünk, képet eszünk,

képek mögött az életünk.

A szemétről majd elvisznek,

kerekes kocsira tesznek,

szétszerelnek, összeraknak,

másvilágra nyíló ablak.

Az ég volt a régi tévé,

azt ugyan ma ki is nézné.

Nem érthető felhőformák,

a fiastyúk, a kos és rák.

És a szél a magyarhangja.

Ezért van rég kikapcsolva

 

Vörös István

 

 

495.

TERHELÉS

Minimális – maximális – optimális – túl~

Egy embert még csak-csak elcipelsz a hátadon,

De ha már ketten-hárman-négyen kapaszkodnak rád,

Akkor már egyre jobb esélyed van rá, hogy együtt haltok

 

 

496.

1%

Ha valakinek száz juha van,

s egy elkóborol közülük,

nem hagyja-e ott

a kilencvenkilencet a hegyoldalon,

és nem megy-e,

hogy megkeresse az eltévedtet?

Ha aztán szerencsésen megtalálja,

bizony, mondom nektek:

Jobban örül annak,

mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek.

(Názereti Jézus Krisztusnak tulajdonított)

 

 

497.

FOJT ÉS FULLAD

Fulladj meg! – mint átok…

Egy kanál vízben megfojtaná

Fojtogató füstben fulladozni…

Egy kis pocsolyában is meg lehet fulladni

Légszomj, asztma – fulladási rohamok

Kiskutyát megfojtani, emésztőb fullasztani

 

 

498.

TOROK

Csak a torka véres…

Elvágni egy csirke nyakát

Borotvás gyilkos - nyakán a kés

Életmentő gégemetszés az embernél

 

 

499.

MÁGNES

Emberi delejesség

Vonzerő és taszítóerő mérés

Hogyan lehet égnek állítani a hajunkat

(És akinek enyves a keze, ahhoz minden tapad)

 

 

500.

ELEKTROMOS

Ember és elektromosság

* Pace maker

* Egyen/váltóáram

* Áramszámla

* Magasfeszültség

* Áramütés

* Villámcsapás

* Kisülés

* Rövidzárlat

* Áramszünet – áramfüggés

* Óvintézkedés - kivédhetetlen

* Elektrosokk

* Emberkínzás

* Villamosszék

* Derült égből villámcsapásként éri

* Stb.

 

 

501.

INTELEM VEZEKLÉSRE

Mivel e földön jónak lenni oly nehéz -

erényeid elhagynak mint az ifjuság,

de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák

s ha netán elfáradva az uton leülsz,

mind köribéd telepszik és arcodba néz

nyugodtan, mintha mondanák: «Nem menekülsz!» -

s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz,

kicsit hátrábbhuzódik, és ha nem figyelsz,

megint előjön, kezed nyalja, s mintha már

lelked belső helyein és zugaiban

kotorna nyelve ragadósan, síkosan,

és érzed már hogy többé nem kergetheted

s nem verheted hacsak magadat nem vered -

verd! verd! ezer bün nyelve lobog benned mint a tűz

és lelked már nem is egyéb mint ez a tűz:

te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár

s viszi és rejti mint legmélyebb lényegét

s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,

mint a bélpoklos poklát mely benne rohad

és őt is elrohasztja - viszi mint az őrület

vak égését, ezt a sivár belső tüzet

amelyben minden bölcs erő és fiatal

erény ugy illan el, mint tűzben az olaj,

légbe leng fel és híg egek felé enyész -

mivel e földön jónak lenni oly nehéz!

 

BABITS MIHÁLY

 

 

502.

SZEGÉNY AVROSZIMOV

A politika úri huncutság?

A gyalogparasztokat mindig beáldozzák?

Az elit akár ki is végez(tet)heti egymást,

mégis egy brancs, egy kaszt, egy nomenklatúra

Bulat Okudzsva regény

 

 

503.

PARAFRÁZIS

Például közmondások, szólásmondások átfogalmazása:

Akár - tréfásan fele igazsággal - ellenkező értelműen:

Minden jó elnyeri büntetését - Jótett helyébe jót ne várj

 

 

504.

ÜZLET A KORZÓN

Az ún. vészkorszakban

egy elenyésző törpe kisebbségtől eltekintve

a magyarok - kisebb vagy nagyobb - jobbik része,

közömbösen nézte a zsidók kifosztását, deportálását,

a rosszabbik viszont kárörvendve és haszonélvezve…?

(ezt a képet nem csak Konrád György életműve sugallja)

 

 

505.

VALÓ

Valótlan/igaz és való – valóság

Ennivaló - mondanivaló - életrevaló - útravaló

Szemrevaló - akasztófáravaló - innivaló - előbbre való

 

 

506.

MÉLTÓ

Méltatlan

Méltóságos úr

Figyelemreméltó - hozzád méltó - említésre méltó

Emberi méltóság - méltatlan elbánásban részesülő

 

 

507.

ÉRDEM

Érdemes - érdemtelen

Megtekintésre érdemes - érdemrend

érdemei elismerése mellett –

érdemtelenné válni,

mit ér az ember, ha magyar?

Érdemjegy - kiérdemesült –

sokat érő - érvényes(ülő) - stb.

 

 

508.

SZAKZSARGON

Orvosi latin tolvajnyelv

Diagnózis - terápia - anamnézis - ambulancia - konzílium

Exitus - asszisztencia - operáció - recept - medikus - patológus

 

 

509.

KOLDUS

Utcai koldus

Koldusmaffia

Koldusbot és függetlenség

Koldusdiák és diáknyomor

Koldulórend - kolduló szerzetes

Aki mindenkit szolgál, azt senki se fizeti?

 

 

 

510.

A KISEMBER

a XIX.-XX. századi regény/film „hősei”

* Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj

* Thomas Mann: A varázshegy

* Chaplin figurái

* Édes Anna, a cselédlány

* Svejk a derék katona

* A lovagias ügy: Schneider Mátyás - Kabos Gyula

* Az én kis falum „félkegyelműje”

* Ötödik pecsét

* Stb.

 

 

511.

KISEMBER

 

Kis ember, hát itt a vége!

Látod kár volt sírni érte...

Milyen könnyen elszállt minden,

És még azt sem adták ingyen!

 

Kis ember, hát itt a vége,

Mért nem most ereszkedsz térdre?

Mért nem sírsz, mért nem üvöltesz?

Szép arcoddal mért örülhetsz?

 

Kis ember, hát mond, hogy félek!

Mond, hogy értelmetlen az élet!

Mond, hogy mindegy miben hittél,

Mostmár akármint megtennél!

 

Mond, hogy hazudnál, hogy ölnél!

Mondj amit akarsz, úgy könyörögjél!

Csak már ne mosolyognál végre,

Olyan szemtelenül az égre!

 

Kis ember, hát itt a vége,

Nem volt semmid ami megérte!

Néhány egyszerű, szürke évet

Mosolyogsz meg most hát nem érted?

 

Jó időkben semmid sincsen,

Rossz időkben tiéd minden...

Téged küldenek elsőnek

És először te rád lőnek!

 

Mindig minden zászlót vinni,

Mindig mindegyikben hinni!

S mindig félni, hogy itt a vége,

Mert még számon kérnek érte!

 

Kis ember mi lett belőled

Ahogy elszálltak az évek?

Nem kérdezték, hogy elég-e?

Ahogy éltél úgy lett vége...

 

És mégis mosolyogsz, mintha bíznál

Mintha várnának a hídnál...

És én egyre inkább félek,

Ahogy szép arcodba nézek...

 

Cabaret: Kisember

http://www.youtube.com/watch?v=FWAekbh0J9U

 

512.

NAP ÉS HOLD

A Nap melegít és világít és energiát küld

A Hold hideg és csak tükröz némi fényt -

A Nap mindig egy egész, a Hold fogy és nő…

(de hatással van életünkre: holdhónap/női ciklus)

 

 

513.

NAPKELTE

Mert tegnap felkelt a Nap,

Abból nem következik, hogy ma is így lesz

Ezt csak várjuk, reméljük – valószínűsítjük

És ha bekövetkezik, akkor hálát adunk érte…

Olykor áldozatos virrasztással, áhítattal stb.

 

 

514.

SZÖGEK

A teljes kör 360 fok

180 fokos fordulat,

szöges ellentét.

Hegyes szög, derékszög és a tompaszög,

homorú szög is van?

Látószög - szemszög és szempont

Látókör tágító – horizont

 

 

515.

NYOMULÓ

Az edző már nem lő gólt,

A karmester már nem játszik,

A rendező nincs már a színpadon

(mellékesből hogyan lettek főszereplők?)

 

 

516.

NEMI ÉLET – FELVILÁGOSÍTÁS

* Nem játék

* Nem sport

* Nemi és lelki érettség

* „Szabadszerelem”

* Prostitúció

* Pornográfia

* A teherbeesés

* Az abortusz

* A sterilizálás és kasztrálás

* A frigid és az impotens

* A nemi betegségek

* A nem úton terjedő betegségek

* A perverziók – büntetőjog

* Az isteni és az ördögi dimenzió

 

 

517.

KVANTIFIKÁCIÓ

Épp a lényeges emberi dolgok inkommenzurábilisek,

Épp itt nem sokat segít rajtunk a számolás vagy a mérés.

Mennyire a legjellemzőbb egy emberre a súlya vagy mérete?

És milyen készülékkel lehet kimutatni jó-rossz jellemvonásait?

A Nyugat hanyatlásának egyik fő ismérve a mennyiségi szemlélet

 

 

518.

OTTHONOK

Nevelőotthonok - árva vagy elhagyott gyereknek

szeretetotthonok - a jégre ki nem tehető öregeknek

átmeneti otthonok - férjük elöl menekülő családanyáknak

napközi otthonok - tanítás után haza nem várt diákoknak

Stb.

arvak ima

 

519.

ALLERGIA

Túlérzékenység

Lélektorzulás - pl. akire nem figyelt oda az anyja

Vagy szakmai ártalom: a hazugságra allergiás bölcs,

A sebzett lélekből lesz hiperszenzibilis művész?

(Lecsupaszított idegvégződésű ember)

 

 

520.

PIRAMIS

Hatalom, gazdagság, hírnév

Egymásra átváltható dolgok

Csak egyenlőtlenül lehet elosztva

Csak ráadásul jó hozzájutni

Csak akkor kell, ha eszköz a jóra

 

 

521.

KALAND

Milyen kalandok vannak?

Szerelem - utazás - vadászat - expedíció - katonáskodás

Túlélőtúra - illegalitás - betyárélet - bujkálás – kincskereső

Körözés – kémkedés – űrutazás – krimi, alvilág stb.

 

 

522.

AZ UTAZÁS ÉS INDÍTÉKAI-CÉLJAI

Zarándoklat - kereskedés - honismeret - háborúskodás

Sportteljesítmény - régészkedés - kémkedés - nyelvtanulás

Turizmus - munkavállalás - műemlékek megtekintése

Kitoloncolás – száműzés – menekülés - kincskeresés stb.

 

 

523.

NE ÍTÉLJETEK, HOGY NE ÍTÉLTESSETEK!

Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek;

és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.

Miért nézed a szálkát atyádfia szemében,

a magad szemében pedig

miért nem veszed észre még a gerendát sem?

Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának:

Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! -

mikor a magad szemében ott a gerenda.

Máté 7:1-5

 

 

524.

FOG

Fogára való

Egy fogára se, elég

Fogas kérdések

Fogához veri a garast

Fogcsikorgatás

Fogat fogért

A fogaddal ásod ki a sírodat

 

 

525.

MEMÓRIA

Milyen áldás,

hogy képesek vagyunk felejteni,

S mekkora kegyelem,

ha csak a jóra emlékezünk….

 

 

526.

BÚVÓHELY

Hogy és hol lehet a legjobban elrejtőzni,

Ha mindenki téged keres és vérdíjat tűztek ki fejedre?

Már nincsenek hegyek, sem lápok és mocsarak – semmi?

 

 

527.

BONTÓ

Oldás és kötés hatalma

Szerződéskötés és házasságkötés

Semmissé nyilvánítás és válás

 

daumier

528.

A MOLNÁR, A FIA MEG A SZAMÁR

Egy apa fia meg szamara társaságában vonult

Keshan poros utcáin a rekkenő déli hőségben.

1.

Az apa a szamáron ült, a fiú pedig vezette a jószágot. „Szegény gyermek! – vélekedett egy járókelő. – Rövid lábacskája alig tud lépést tartani a szamár gyors járásával. Hogyan is lehet valaki ilyen lusta, hogy tétlenül ül a szamarán, és elnézi, hogy a kisgyerek agyonhajszolja magát.” Az apa megszívlelte a bírálatot: a következő sarkon leszállt, és fiacskáját ültette fel a szamárra.

2.

De nem telt sok időbe, mikor egy újabb járókelő szólalt meg rosszallóan: „Micsoda arcátlanság! A kis csibész úgy trónol a szamáron, mint valami király, szegény öreg apja meg loholhat mellette.” Ez meg a fiút szomorította el, és kérte apját, hogy üljön fel mögé a szamárra.

3.

„Ki látott már ilyet?! – hallatta ekkor zsémbelődő hangját egy asszony a fátyla alól. – Micsoda állatkínzás! Szegény párának leszakad a háta, a két semmirekellő meg úgy terpeszkedik rajta, mintha egy dívány volna az a szerencsétlen jószág!” Apa és fia a szidalom hallatán összenéztek, és szó nélkül mindketten leszálltak a szamárról.

4.

De csak néhány lépést tettek meg a szamár mellett, egy idegen máris gúnyolódni kezdett rajtuk: „Hogy lehettek ennyire ostobák? Sétálni viszitek talán azt a szamarat? Minek tartjátok, ha nem is dolgozik, hasznot se hajt nektek, és még arra se jó, hogy vigye valamelyikőtöket?”

5.

Az apa egy marék szalmát adott a szamár szájába, másik kezét fia vállára tette, és így szólt: „Bárhogyan teszünk is, mindig akad valaki, akinek nem tetszik a dolog. Azt hiszem, legjobb lesz, ha eztán csakis a magunk feje után megyünk.”

 

 
Nagy magyar életszótár - 22. PDF Nyomtatás E-mail
MAGYAR EMBERÉLET SZÓTÁR
Írta: Jenő   

N A G Y J E N C I K L O P É D I A XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

 

Nagy Életszótár csírák: címszógyűjtés/vázlat – 22. - 625-672

 

625.

ESTE FELÉÓ, hagyjatok, hogy legyek én csak gyermek,

Kinek élet: föld, fa, fű, virág.

Akinek mesekönyv a nagy világ,

Akit nem űz sem gyűlölet, sem érdek,

Akinek a dolgok és titkok beszélnek,

Aki nem ás sem fedezéket, sem vermet.

 

Tudom: nagyon sokáig tévelyegtem:

Berontva millióknak életébe,

Akartam lenni akarat, hit, béke,

S formálni a végzetes emberarcot.

Fizettem érte irtózatos sarcot.

Tán a felejtést mégis megérdemlem.

 

Nem mozdított hatalom s szerzés vágya,

Csak szánalma az örök szenvedésnek,

Jajgatása az emberi ínségnek.

Tévedtem, mert nagyon, nagyon szerettem.

S hogy összecsaptak a habok felettem:

Tragédiámból nem volt senki kára.Most hívnak a felkéklő messziségek,

Az örök anyag ezer változása.

A holdvilág nagy lélektágítása

Ezernyi apró öröme a kertnek

S a barna tűzhely, hol az élet-vertet

Meggyógyítja hűs írjával a béke.

 

Nincs hely számomra az embervilágban.

A látásuk: nem a szemem látása.

Az örökkévaló dolgok hívása

Nem üzenet a süket emberfülnek.

A lépteik sárba s vérbe merülnek...

Kivel lehetnék én itt rokonságban?


Ó, jöjj, falu, csendes otthon, mély kertem,

Vegyetek körül nagyszemű virágok!

Mozdulnak bennem nehéz zokogások…

Gyógyítsatok meg, mossátok meg lelkem,

Hogy a szörnyű embervadont felejtsem

S mindent, amit hittem, szerettem, mertem.

 

Idővé omlik bennem már a tér

És halk dalokká mozdulnak a dolgok.

Ó, hagyjatok, hogy hallgassam a boldog

Örök anyagnak tiszta muzsikáját!

Megérdemli Ég, Föld vigasztalását,

Ki már nem akar, nem vádol, nem kér.

 

Mérhetetlen bölcső most az életem,

Világ-Anyám ringatja énekével,

S mint fáradt gyermek a szelíd estével:

Elnyúlok mohón, álom-éhesen.

Lehunyom két megijesztett szemem

S álomba hajló szóval rebegem:


Járjatok halkan...hagyjatok pihenni!

 

Szabó Dezső

 

 

 

626.

NYELVI HUMOR


A rovar kérése: Légyszíves

Csendes vízi állat: Halk

Nedves látogatás: Vizit

Nem egész história: Történelem

Ragadós tarfejű: Tapasz

Elszívott vonal: Csikk

Csíkos köret: Tigrizs

Nyávogós hangnem: Kandúr

Öregember földterülete: Aggtelek

Állatot elejtő nagymenő: Vadász

Sokszorosítható állóvíz: Nyomtató

Horgas hímnemű: Kanpó

Megbánó csúszómászó: Kígyón

Ital naplementében: Bíbor

Sétáló ruhadarab: Mente

Fűszeres kerti szerszám: Ásó

Sátorozó szeszes itóka: Tábor

Csöves Ilona becézve: Kukorica

Vidámság az ujjunk végén: Köröm

Repülő négylábú: Szálló

 

 

627.

IDŐRABLÓ

Ha egyszer azt mondod,

hogy ekkor meg ekkor ott leszel valahol,

és mégsem vagy ott,

akkor csak egy mentséged lehet.

Valami szörnyűséges dolog történt és elpusztultál.

Mert, ha még élsz, csak egy kicsikét is,

akkor is hírt adsz valamiképpen,

hogy miért nem lehetsz ott, ahol várnak reád.

Mert az emberi élet legdrágább kincse az idő,

nem lehet pótolni semmivel.

S aki másokat várakoztat, az időt lop el tőlük.

Ha csak pénzt lop el másoktól, azt jóváteheti.

De az ellopott időt nem lehet pótolni semmivel.

Wass Albert

 

 

628..

ELLENSÉG

Imádkozz ellenségeidért

Adj hálát ellenségednek, sokszor csak ő mond rólad igazat

Az ellenségedben sokszor éppen a saját bűneidet „ismered fel”

 

 

 

629.

ELVÁRÁS-MEGFELELÉS

Nem tehetünk eleget mindenki elvárásának,

nem szolgálhatjuk ki mindenki igényeit.

Az emberek annyira sokfélék,

és olyan sokfélét és ellentéteset követelnek tőlünk,

hogy szét kellene szakítanunk magunkat a megsemmisülésig,

ha mindennek meg akarnánk felelni.

Nem lehetünk jók mindenki szemében (...).

Ez nem lehet magatartásunk mértéke.

Szelektálnunk és választanunk kell az elvárások között.

Ennek mértéke saját meggyőződésünk, lelkiismeretünk.

Ezért adott esetben tudnunk kell nemet mondani.

Csak a jellemtelen, konformista embernek nincsenek ellenségei.

(Popper Péter)

 

 

630.

ISTEN

A Kozmosz

csodálatos elrendezése és harmóniája

csak egy mindenható

és mindentudó lény

tervében születhetett meg.

Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem.

Isaac Newton

 

 

631.

FECSÉRLŐK

Öcsém-uraimék,

mi csak iszunk-eszünk,

a pénzt fecséreljük,

más dolgot nem teszünk.

Ha háború vagyon,

megyünk ellenségre,

öljük, vágjuk aztat,

nincs gondunk egyébre,

csak az aranyokat zsákokba mint töltsük,

táncon-e vagy kockán avagy boron költsük.

Gvadányi József

 

 

632.

AZ ANTISZEMITIZMUS

'nem holmi kisebbrendűségi érzésből fakadó

meddő gyűlölködés,

hanem az őket befogadó nemzet emelése,

szellemének ébresztése,

nemzeti öntudata felkorbácsolása,

elvégre a zsidó az emberiség ostora:

ha buta és lusta vagy, rád ver'.

Prohászka Ottokár

 

 

633.

A PARASZT ÉS A CSACSI

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba.

Az állat órákon át szánalmasan bőgött,

miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is tehetne.

Végül úgy döntött,

hogy az állat már öreg

és a kutat úgyis ideje már betemetni;

nem éri meg kihúzni az öreg szamarat.

Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek.

Mindegyik lapátot fogott

és elkezdtek földet lapátolni a kútba.

A szamár megértette mi történik

és először rémisztően üvöltött.

Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott.

Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba.

Meglepetten látta,

hogy minden lapátnyi föld után

a szamár valami csodálatosat csinál.

Lerázza magáról a földet

és egy lépéssel feljebb mászik.

Ahogy a paraszt és szomszédjai

tovább lapátolták a földet a szamárra,

lerázta magáról és egyre feljebb mászott.

Hamarosan mindenki ámult,

ahogy a szamár átlépett a kút peremén

és boldogan elsétált!

 

 

634.

KÉZÜGYESSÉGEK

Egy krumplit szépen meghámozni

Gitárakkordokat pontosan lefogni

Egy kézről, lábról a fölös körömrészt levágni

Egy tüskét a bőr alól kinyomkodni, kipiszkálni

Késsel-villával enni – tenyérből inni

Egy követ célba dobni – vízen kacsáztatni

Betűket írni – írógépen pötyögtetni

Hajad megfésülni – fejed masszírozni

Ujjaiddal csettinteni – gyufásdobozt pöckölni

A repülő legyet, ugró tücsköt kézzel elkapni

 

 

635.

LÉLEKMAGYAR

"...az, hogy "magyar",

nem faj, nem vér, hanem lélek dolga.

Nem a vér alakította ki a magyar lelket

s hozta létre így a magyar fajt,

hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre

s most és minden időben az a magyar faj,

amit a magyar lélek áthatott.

Mindenki olyan mértékben magyar,

amekkora mértékben

magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül..."

Karácsony Sándor

 

 

636.

TÁVOLSÁG

A barátság jele

Amikor olyan közel állnak egymáshoz,

Hogy egy levegőt szívjanak – pl. arabok

(lélekcsere – a másik lélegzetéből szívni)

 

 

637.

VÍZKÁR

"A víz háromszor vész kárba:

először, mikor tengerbe öntik,

másodszor, mikor borba öntik,

harmadszor pedig, amikor zsidóra öntik!"

(Deák Ferenc)

 

 

 

 

638.

LELKI SÉRTÉS

"A testi sértésekről készíthető látlelet,

így az is megállapítható, hogy hány napon belül gyógyulnak.

De ki mondja meg egy szóról, egy hangsúlyról,

egy vállvonogatásról vagy egy röhögésről,

hogy meddig lehet utána életben maradni,

s miféle belső vérzésekbe hal bele ilyenkor az ember?"

Ancsel Éva

 

 

639.

BOCSÁNAT

"A bocsánatkérés nem arravaló,

hogy igazságot szolgáltasson a megbántott félnek,

hanem arra, hogy helyreállítsa a szeretet légkörét.

Ebből a szempontból tehát érdektelen,

hogy ki kéri a másik bocsánatát,

a megbántó fél, vagy az, akit megbántottak.

Tehát  a bocsánatkérés nem lehet többé presztízskérdés,

hanem csakis a Jézusi béke eszköze"

/Simon András/

 

 

640.

‎DERÜLÁTÓ

"Az egyetlen

valódi okunk

a derűlátásra:

a macska.

Ezt a kis prémes ragadozót

semmi más módon nem lehetett volna

ezer és ezer éven át hozzánk szelídíteni,

mint rendíthetetlen, ellenszolgáltatást nem váró,

feltétel nélküli szeretettel.

A szépsége abszolút imádatával –

a szabadsága, függetlensége teljes tiszteletben tartásával.

Ha ez sikerült,

az emberiség nem lehet egészen elveszve."

- Ottlik Géza

 

 

641.

‎BÍRVÁGY

Valójában

semmit sem birtoklunk,

csak őrizzük egy ideig.

Aki képtelen a dolgokat továbbadni,

azt a dolgok birtokolják.

Bármi legyen a kincsed,

úgy tartsd a kezedben,

mintha vizet markolnál.

Ha a tenyeredbe zárod, összenyomod;

ha magadhoz láncolod,

a lényegétől fosztod meg.

Tartsd szabadon,

és örökre a tied marad.

Buddha

 

 

642.

BAJOK

Baj, ha valami szükségeset nem tudsz

Baj, ha valami fölöslegeset – amúgy jól – tudsz

De még nagyobb baj, ha valami létfontosat rosszul tudsz

 

 

643.

MAGVETŐ

"Igazán mondom nektek:

a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon,

azután majd felnő, és gazdag termést hoz.

Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad"

(János 12:24)

 

 

644.

IGE ÉS

PÉLDABESZÉD

Abban az időben

Jézus ezt mondta a tömegnek:

"Isten országa olyan,

mint amikor az ember magot vet a földbe.

Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal,

a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan.

A föld magától hoz termést:

Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban.

Mikor pedig a termés engedi,

az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás."

Majd folytatta:

"Mihez hasonlítsuk az Isten országát?

Milyen példabeszéddel szemléltessük?

Olyan, mint a mustármag,

amely, amikor elvetik a földbe,

kisebb minden más magnál a földön.

Mikor azonban elvetik,

kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz.

Nagy ágakat hajt,

úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."

Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét,

mert így tudták megérteni.

Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk.

Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Mk 4,26-34

 

 

 

 

645.

CSÓK

Nyálas puszi…

Csók, mint lélekcsere

Testvéri csók – szerelmes csók

A szovjetek – Brezsnyev szájcsókja

A legkívánatosabb – a leggusztustalanabb

Stb.

 

 

646.

MADÁR,

MINT

METAFORA

Gerlepár turbékolása

Héjanász az avaron

Postagalamb jelkép

Légből kapott üzenet

Rab madár a kalitkában

Szállj fel szabad madár

Börtönéből szabadult sas lélek

Székely kapu – a lélek galambdúca

STB.

 

 

647.

AZ ÉRTŐL AZ OCEÁNIG

Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,
Pocsolyás víz, sás, káka lakják.
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna
Oceánig hordják a habját.

S ha rám dől a szittya magasság,
Ha száz átok fogja a vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond,
Az Oceánt mégis elérem.

Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Oceánba.

Ady Endre

 

 

648.

BŰNRÉSZ

„A totalitárius hatalom

nemcsak

a cselekvés képességétől

fosztja meg az embert,

éppen ellenkezőleg:

kérlelhetetlen következetességgel

tettestárssá teszi

a hatalom minden akciójában és bűntettében is,

mintha egyetlen személlyé olvasztaná

az egyedek sokaságát.“

Hannah Arendt

 

 

649.

BELÁTHATATLAN KÖVETKEZMÉNYEK

Mit takarhat ez a homályos-baljós kifejezés?

Például olyasmit, hogy ha nincs – jó – védekezés,

És szexuális kapcsolatot létesítesz egy nővel,

És megfogan, s megszületik egy nem kívánt gyermek,

Aki után évekig fizetheted a sok gyerektartást,

Ami miatt az amúgy jól működő házasságod felbomlik,

Ami miatt akár az utcára is kerülhetsz, hajléktalanként,

Két szék között a pad alatt – esetleg télen a kínpadon…

 

 

 

650.

OUTSIDER

Nem ismerve a helyi szokásokat,

Olyan gesztussal próbálsz a nőknek bókolni,

Ami ott és akkor a legnagyobb sértésnek számít…

 

 

651.

BÓK

Amikor már nem mersz „szépet tenni” kolleganődnek,

Mert reális a veszély, hogy feljelent szexuális zaklatásért…

 

 

652.

AZ EMANCIPÁCIÓ

megváltoztatta a férfiak és a nők közötti érintkezési formákat.

A „Németország Illemtan-akadémia” elnöke azt nyilatkozta,

hogy a nőkkel szembeni régi gavallér-szabályok,

mint például a szék megigazítása vagy a kabát lesegítése,

már csak nagyon korlátozottan vannak érvényben.

A munkahelyeken kizárólag a hierarchia számít,

a „Ladys first” már nem.

Itt már az is előfordul,

hogy a nők nyitják ki az ajtót a férfiaknak,

és a liftnél előre engedik őket.

 

 

653.

MAGYARSÁG

A magyarság nem kalapdísz,

hanem a szíve mélyében viseli a magyar,

mint tenger csigája a gyöngyét.

A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk,

hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek,

amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak.

Gárdonyi Géza

 

 

654.

HAZAFI

A haza végzet,

nem pedig trükk és mutatványszám.

S a hazafiasság a legszemérmesebb magatartás,

olyasféle kötés és parancs,

melynek mutogatásával nem szabad tapsokat aratni.

De hányan és milyen lehetetlen alkalmak ürügyén

élnek ebből a trükkösített, fröccsös hazafiasságból –

élnek és éltek,

mert ez a legbiztosabb mutatványszám mindenféle pódiumon.


Márai Sándor

 

 

 

655.

A FÉLŐ FÉLEMBER

„Az aggodalom olyan,

mint ha előre fizetnél kamatot

egy még le sem járt tartozásra.”

A legtöbb esetben pedig

a megfizetés soha nem is válik esedékessé.

Gondold végig:

amikor aggódsz,

92% esély van arra, hogy olyan adósságért

(képzelt dologért)

fizetsz kamatot,

ami nem is a te tartozásod,

ráadásul az egészséged kárára.

Hát nem ostobaság ez?

Vegyük például a repüléstől való félelmet:

tizenkilencezer évig minden nap repülnöd kellene,

hogy elérd a repülőgép-szerencsétlenség valószínűségét.

Mégis a hat legfélelmetesebb halálok közül ez az egyik.

Bob Gass

 

 

656.

ABCÚG!

Ennél pestiesebb magyar szó alig akad szótárunkban.

Az igazi magyarok azt mondják: vesszen!

Szószéken állóra: co le! co ki!

A co ősi szavunk. Még keletről hoztuk: hajszoló szó.

Nótákban is benne van még: Co fel sárga lovam!

Gárdonyi Géza

 

 

657.

ÉLETPÁLYA MODELL


Hoffmann Rózsa elmegy a fodrászhoz.

Amikor belép, a fodrász felkiált:

- Jó napot kívánok, drága államtitkár asszony!!!

- Milyen frizurát parancsol?

- Hát maga ismer engem?

- Persze. Tudja, én azelőtt tanár voltam,

de kevés volt a fizetés, nem tudtam eltartani a családot,

így hát elszegődtem fodrásznak.

Kész a frizura, az államtitkár megy haza taxival,

ahogy beszáll, a taxis így szól hozzá:

- Jó napot kívánok, drága államtitkár asszony! Hová lesz a fuvar?

- Hát maga is ismer engem?

- Persze. Tudja, én azelőtt tanár voltam,

de kevés volt a fizetés, nem tudtam eltartani a családot,

így hát elszegődtem taxisnak.

Hazaérnek, kiszáll a taxiból,

odamegy hozzá egy rongyos koldus:

- Jajj, aranyos drága államtitkár asszony!

Adjon egy pár forintot, otthon éhen hal az asszony, meg a gyerekek.

- Ember, csak azt ne mondja, hogy maga is tanár volt!

- Jajj, dehogy, drága államtitkár asszony!

Én még mindig tanár vagyok, csak most lyukasórám van...

 

 

 

658.

SIKERTELEN RANDIK

RÖVID INDOKLÁSAIBÓL

/Ó, az a magyar nyelv..!/

A tűzoltó: Nem éreztem a tüzet
A vegyész: Hiányzott a kémia.
A focista: Nem passzoltunk egymáshoz.
A hegesztő: Nem volt meg a szikra.
A kórboncnok: Élőben egészen más.
A matematikus: Nem jött be a számításom.
Az ügyvéd: Nem az esetem.
A táncos: Valahogy nem fogott meg.
A liftkezelő: Nem voltunk egy szinten.
A nőgyógyász: Olyan ürességet éreztem.
A vak: Nem egyezett a látásmódunk.
A festő: Nem festettünk jól együtt.
A WC-s néni: Szar volt!
A cukrász: Nem volt elég édes.
A hadvezér: Nem tudtam meghódítani.
Az autó versenyző: Váltanom kellett.
A horgász: Nem kapta be a kukacot.
Az orvos: Nem hozott lázba.
Az informatikus: Nem volt kompatibilis.
A jós: Nem volt közös jövőnk.
A tanár: Nem tudtam meghúzni.
A terrorista: Nem ejtett rabul.
A rádiós: Nem voltunk egy hullámhosszon.
A bűvész: Nem varázsolt el.
A hulla: Nem dobogtatta meg a szívem.
Stohl: Ütközött a véleményünk.
A bokszoló: Nem voltunk egy súlycsoport.
A vízvezeték szerelő: Nem volt elég nedves.
Pókember: Nem sikerült behálóznia.
A terminátor: Nem olvadtam el tőle.
A zenész: Nem tudtam ráhangolódni.
Az időjós: Nem volt felhőtlen a kapcsolat.
A kukás: Szemét volt.
A pék: Ebbõl nem sült ki semmi jó.
A tolvaj: Nem lopta be magát a szívembe .
Jézus: Más vizeken jártunk.
A hajós: Rossz helyen kötöttem ki.
A mezőgazdász: Nem aratott nálam sikert.
A bíró: Elítéltem a külseje miatt.
A postás: Próbálkoztam, de feladtam.
A vadász: Bakot lőttem vele.
A hegymászó: Nem juttatott el a csúcsra.
A színész: Csak megjátszotta magát.
A pilóta: Nem repített a magasba.
A rekorder: Nem tudtam megdönteni.
A rendőr: Nem volt lebilincselő.
A csúszdamester: Kicsúszott a kezeim közül.

 

 

659.

TAKA-TAKA

Nyáron a Balaton idegen szótól oly hangos,
Hallod ,,Auf wiedersehn, Good evening, Bonjour, Adios!"
Rőzseláng szerelmek szövődnek, pár hét és vége,
Épp ezért túlzottan ne vedd a szíved igénybe.


Ő Madridból jött el hozzám és vele szép lett a nyár,
S bár spanyol tudásom csekély, mégsem hiányzott a szótár!

Séta a vízparton, egy tánc, egy csók, ez volt minden,
Szerette a zenét, a jó bort és főleg engem,
Oly hamar jött és ment, akárcsak nyáron a zápor,
Itt hagyott egy kis dalt, mit nékem dúdolt vagy százszor. . .

Séta a vízparton kis flört, most már ennek vége,
Múlnak a hónapok, halványul majd az emléke,
De ez a dal itt cseng és elkísér mindig engem,
Eszembe jut majd ő, egy kicsit én is szerettem.

https://www.youtube.com/watch?v=4DrCtYCiL3A

 

 

660. LÉLEBŐL SOUL

Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály

 

 

661.

POLITIKAI PSZICHIÁTRIA

Ha a politikai ellenfelet bíróság elé állítják,

s akár koholt vádakkal köztörvényesként elítélik,

annak a büntetésnek egyszer vége van,

jöhet változás, elengedés, amnesztia stb.,

de bolonddá nyilvánítva egy életre ellehetetlenítenek…

 

 

662.

PARANOIA

Jelenleg elsősorban

olyan téveszmék megnevezésére használják,

amelyekben az érintettet üldözi valaki.

A tipikus paranoid tévhitek közé tartozik,

amikor valaki úgy érzi, üldözik, megmérgezték,

valaki (általában egy híres ember) titokban szerelmes belé

(de Clerambault szindróma),

beteg vagy parazitái vannak, Isten kiválasztotta,

a gondolatait vagy a cselekedeteit távolról befolyásolják.

A hétköznapi életben gyakran használják a kifejezést

mindenféle túlzott félelemre,

például a posztjukért túlzottan aggódó politikusokra

vagy az összeesküvés-elméletek hívőire.

 

 

663.

NORMÁLIS

Ha úgy érzem,

szent meggyőződésem,

ami naponta visszaigazolódik,

hogy Isten engem is kiválasztott,

hogy van küldetésem ezen a Földön,

akkor én nem vagyok normális?

 

 

664.

GYÓGYSZERÉSZ

És a méregkeverő.

Ki minek a mestere, annak a hunczutja.

Ki minek nem mestere, hóhérja az annak.

És aki orvosságot tud adni, az mérgezni is jól tud.

 

 

665.

KÁOSZ ÉS KOZMOSZ

Az egyik nem pozitív, a másik nem negatív

Az egyik még az összes benne rejlő lehetőség,

A másik meg az egyféleképp kialakuló jó-rossz rendszer

 

 

666.

VÉGSZÜKSÉG

Az életed védelmében, végszükségben

Akár még – büntetlenül - embert is ehetsz?

De az életed védelmében nem tehetsz meg bármit,

Például nem áldozhatod fel a becsületed,

Nem imádhatsz idegen isteneket…

 

 

667.

NEM ÖN-AZONOS

Másnak adod ki magad

De nem tréfából vagy haszonszerzésből

De úgy, hogy magad sem tudsz róla - holtodiglan

 

 

 

 

668.

KAMU

Életed díszletek között folyik,

A ruhád is csak jelmez, arcod álarc,

Viselkedésed felvett szerep, italod kamu

 

 

669.

SZEREPTÉVESZTÉS

Pl. amikor a bíró lenne a meccs főszereplője

Vagy amikor a vasárnapi apuka nagypapát „játszik”

 

 

670.

INGYEN ÖRÖKSÉG

Csak tiszta forrásból végy!

A közmondások nem hazudnak

Letisztult és kipróbált életbölcsességek

 

 

671.

NEM MINDEGY

Birtokolni vagy bitorolni

Törekedni vagy törtetni

Elérteni vagy félreérteni

A sportért vagy a sportból élni

Ügyesnek lenni vagy ügyeskedni

Érdekes ember vagy érdekember

Barátkozás vagy bratyizás

Amnesztia vagy amnézia

 

 

672.

A MERENGŐHÖZ

Laurának

Hová merűlt el szép szemed világa?

Mi az, mit kétes távolban keres?

Talán a múlt idők setét virága,

Min a csalódás könnye rengedez?

Tán a jövőnek holdas fátyolában

Ijesztő képek réme jár feléd,

S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,

Mert egyszer azt csalúton kereséd?

Nézd a világot: annyi milliója,

S köztük valódi boldog oly kevés.

Ábrándozás az élet megrontója,

Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.

Mi az, mi embert boldoggá tehetne?

Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,

A telhetetlen elmerülhet benne,

S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.

Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;

A látni vágyó napba nem tekint;

Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:

Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.

Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,

Ki életszomját el nem égeté,

Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,

Földön honát csak olyan lelheté.

Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:

Egész világ nem a mi birtokunk;

Amennyit a szív felfoghat magába,

Sajátunknak csak annyit mondhatunk.

Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,

Megférhetetlen oly kicsin tanyán;

Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,

Zajától felréműl a szívmagány.

Ha van mihez bizhatnod a jelenben,

Ha van mit érezz, gondolj és szeress,

Maradj az élvvel kínáló közelben,

S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,

A birhatót ne add el álompénzen,

Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:

Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,

Ha kart hizelgő ábrándokra nyitsz.

Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;

Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,

Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,

Egész erdő viránya csalja bár.

Maradj közöttünk ifju szemeiddel,

Barátod arcán hozd fel a derűt:

Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,

Ne adj helyette bánatot, könyűt.

 

Vörösmarty Mihály

1843. február vége - március eleje

 

 
Nagy magyar életszótár - 25. PDF Nyomtatás E-mail
MAGYAR EMBERÉLET SZÓTÁR
Írta: Jenő   

N A G Y J E N C I K L O P É D I A XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

Nagy Életszótár csírák: címszógyűjtés/vázlat – 25. - 769-816.

 

769.

EZ IS BAJ, AZ IS BAJ

Mikor én már tizennyolc éves voltam,
Akkor én már házasodni akartam.
Tizenkét lányt a számomra megkértem,
Mind az egész hibát talált énbennem.

Az elsőnek kicsi voltam az volt baj,
Másodiknak gyönge voltam az volt baj,
Harmadiknak, hogy a szemem kékezett,
Negyediknek kacsintásom nem tetszett.

Ötödiknek mért nem járok paripán,
Hatodiknak mért nincsen édesanyám,
Hetediknek, hogy a zsebem üres volt,
Nyolcadiknak, hogy vagyonom kevés volt.

Kilencedik pipafüstöt nem szeret,
A tizedik bajuszos legényt szeret,
Tizenegyediket az édesanyja nem adja,
Tizenkettedik nem megy férjhez soha.

Így hát nékem nem lesz már feleségem,
Gyalázattal élem az életemet,
Gyalázattal élem a világomat,
Katonának beíratom magamat.

 

770.

SZABADSÁG

 

A.

Mindennek ára van,

Hogyne lenne az oly értékes szabadságnak,

Van, aki emiatt vállalja, hogy éhező költő legyen,

Van, aki ezért az éjszakát télen is a híd alatt tölti…

 

B.

Büntethetőséget kizáró ok lehet,

Ha pl. kisgyerek vagy beszámíthatatlan vagy,

De ha most vagy soha nem lehet felelősségre vonni,

Akkor a szabadságodról is időleg/végleg lemondtál,

S el kell szenvedned a gyámságot, a gondnokságot,

Legrosszabb esetben még azt is, hogy diliházba zárnak….

 

 

771.

CSAPDA

Aki a létbiztonsága miatt lemond a szabadságról,

És pl. a mamahotelben marad, vagy eladja lelkét,

Az egy idő után a jólétét is elveszíti,

S már nem lesznek eszközei, hogy visszanyerje…

(ahogy ez pl. 1956 után történt a magyar néppel)

 

 

772.

INDÍTS!

Induló-érkező

Indulatba jön

Katonainduló

Indul a bakterház

Indíték - célprémium

Aki csak indul,

de sohasem érkezik

Hogyha elindul a vonat,

a szívem majdnem megszakad

 

 

773.

EMBERFARAGÁS

Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon?

Csak a fejét ne, különben hülyegyerek lesz -

De aki sajnálja a vesszőt, nem metszi a vadhajtást,

Nem gyomlálja a kertet, az gazembert nevel fel…

 

 

774.

A POLITIKA ÚRI HUNCUTSÁG?

A gyalogparasztokat mindig beáldozzák?

Az elit akár ki is végez(tet)heti egymást,

mégis egy brancs, egy kaszt, egy nomenklatúra

Bulat Okudzsva: Szegény Avroszimov (regény)

 

 

775.

SZÁLKA ÉS GERENDA

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!

Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek;

és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.

Miért nézed a szálkát atyádfia szemében,

a magad szemében pedig

miért nem veszed észre még a gerendát sem?

Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának:

Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! -

mikor a magad szemében ott a gerenda.

Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát,

És akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy

kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.

Máté 7:1-5

 

 

776.

VÉGSZÜKSÉG

Az életed védelmében, végszükségben

Akár még – büntetlenül - embert is ehetsz?

De az életed védelmében nem tehetsz meg bármit,

Például nem áldozhatod fel a becsületed,

Nem imádhatsz idegen isteneket…!?

 

 

777.

ÉLETVÉDELEM

Az élet feltétlen érték,

Azt attól sem lehet elvenni, aki embert ölt.

De élni nem csak emberi jog, de kötelesség is,

Te sem dobhatod el magadtól,

mert nem a te magántulajdonod,

csak rád van bízva, mint egy gyerek.

Egy ajándék, egy talált tárgy,

Amit megtisztítva és becsületesen visszaadsz…

 

 

778.

ABSZOLÚT

Feltétlenül és örökre szeretlek,

akkor is ha megcsúnyulsz, ha elszegényedsz,

akkor is ha már Te nem szeretsz, sőt: utálsz!?

Nem kell, nem is lehet kiérdemelni –

Így érdemtelenné se lehet válni rá: ha megcsalsz…

(Ad abszurdum: ha szeretlek is, mi közöd hozzá!)

 

 

779.

ÖNSZERETET

Ami nem egoizmus, nyers önzés,

Hanem önelfogadás, önbecsülés,

Önmegismerés, önvizsgálat, önbizalom,

Önérdek kutatás-találás- önérdekvédelem

Az önmagaddal szembeni kötelesség teljesítése

Életed minőségének megőrzése és javítása stb.

(ha boldogtalan vagy, szeretteid életét is rontod)

 

 

 

780.

NEM SZEMLÉLŐDŐ

Neked a szemlélődő-kolduló remete,

illetve bármilyen kontemplatív magatartás

egyet jelent a semmittevővel, mihasznával, herével

Ezért olyan hiperaktív vagy, mint egy mérgezett egér,

s nem is ismered meg a meditálás, az elmerengés,

az elrévedés közvetítette új világokat…

 

 

781.

KVIETISTA

a misztika egyik irányzata,

mely szerint az Istennel való egyesülés alapja

a teljes passzivitás

és a minden iránti közömbösséggel megszerzett

belső nyugalom 

(innen az elnevezés).

Szélsőséges képviselői szerint

a teljes Istenre hagyatkozás állapotában

minden vallásos gyakorlatot

(kötött imádság, önmegtagadás, vezeklés)

mint az egyesülés akadályát el kell hagyni;

a teljes közömbösség

fölmenti az embert minden erkölcsi felelősség alól.

 

 

782.

MEGVAKULÓ

Annyira második természetévé lettek

a még kiskorában beleplántált szokásai,

hogy meg is vakultak, nem is tud róluk,

mert sem olvasmányaiban, sem napjaiban

nem találkozik egészen máshogy élőkkel

(vagy ha mégis – hát csak kineveti őket…)

 

 

783.

MAGÁNZÁRKA

Szellemi önvédelemből bezárkózik,

Hogy ne cincálják szét nagy eszméjét..

De így csak azt szívja be, amit kilehel–

és csak a saját levében fő,

és üzemi vakságban szenved…

(Dosztojevszkij: Kamasz)

 

 

784.

ALIBI

házasságban él:

nem meri nyíltan vállalni

a homo- vagy biszexualitását…

(ami így még romantikus színt is kap,

Ez megnehezíti, akár el is lehetetleníti,

Hogy netán/akár „kigyógyuljon” belőle…)

 

 

785.

OSZTÓ SZEREP

Nagyon-nagyon jónak látszana,

így az adott torta felosztásánál

magának szinte semmit se hagy…

Vagy direkt a többieket kéri meg,

hogy ossza már el valaki testvériesen a tortát,

hogy sose ő legyen az, aki kicsit rosszabbul járna…

 

 

 

786.

HÁLÁTLANOK

Pelikán gyerekek

Nagy éhínség van az országban,

A szülők már csak saját testükből etetik kölkeiket –

A harmadik napon méltatlankodni kezd az egyik csimota:

Már megint ez a rágós combhús van ebédre!?

 

 

787.

BALEK

A szinonimái!?

szerencsétlen, balfácán, pancser, ügyetlen,

ügyefogyott, mamlasz, kétbalkezes, béna, suta, bamba,

lúzer, esetlen, balfék, bumfordi, palimadár, mafla,

nyomi, bárgyú, fogyatékos, retardált

 

 

 

788.

NYOMORKÜSZÖB

* Nincs tartalék szemüveged

* Nincs vésztartalék, s ha valami most elromlik…

* Nincs annyi pénz a zsebben, hogy a kutya le ne…

* Folyton segítséget, segélyt, támogatást kéregetni…

* Olcsó húst tudsz csak venni, aminek híg a leve

* Még a meglévő értékeidet sem tudod megvédeni

* Minden kirakat kinevet: állj odébb, te szerencsétlen

* Nagy a kísértés, hogy görbe úton juss betevő falathoz

* Te buksz le először, a gyakorlatlan piti (bicikli)tolvaj…

* Ha megjössz, már nem is kérdi a gyerek: mit hoztál?

* Nem tudod a haverokat visszahívni egy házmesterre

* Balesetveszélyes a kerékpárod, nincs keret fékcserére

* Közlekedésed zavaró tényezője a bliccelés kényszere

* Neki nem kínos a kopott ruha, de gyereke sérül benne

* A kilakoltatás rémének Damoklész kardja alatt „élni”

* A növekvő restanciák növelik a feszültséget, az idegbajt

* A sok-sok kudarcélmény könnyen agressziót szülhet

* A halmozódó baj bűnbak/belső ellenség keresésre visz

* A sok alamizsna-koldulásban elveszik az önbecsülés

* Csórósága miatt se veheti el azt, akit igazán szeret

* Ha igazságtalanság ér, nincs módod ügyvédet fogadni

* Mindig más levetett göncét, kitaposott cipőjét kapod

* Oly sokáig nélkülöztél, hogy bármi áron kimenekülnél

* Egyre inkább izolálódsz, ahogy a fogaidra sincs költség

* Nehéz kikeveredni az egykedvű beletörődés iszapjából

* Tanult tehetetlenség és önbeteljesítő jóslat béklyóz

* Mire és hova hívnál – vissza – vendéget, így te se mész

* Már a könyv sem olcsó, nem is beszélve a színházról

* A mozi se bagatell összeg, marad az „ingyen” gagyi tévé

* Ha a nincstelenség istentelenséggel párosul, gyerek sincs

* Ha külföldre mész szerencsét próbálni, válás lesz belőle

* Nincs jogod a létminimumhoz, oda az emberi méltóságod

* Neked csak egészségtelen, lélekölő, ócska meló marad

* A reménytelenségben szélhámosok szabad prédája vagy

* Nehéz nem a kocsmában keresni drágán olcsó vigaszt

* Raktár lesz a lakásod a sok begyűjtött ócska kacattól

* Hétfőn krumpli, kedden krumpli: lehet ezt nem megunni?

* Már csak az ötös lottóban bízhatsz, ott van esélyed…

* Testi-lelki elesettségben támadnak a „drága” betegségek

* Bele a csapdába: havi fixért rokkantnak adod ki magad

* Lélekromboló, hogy te mindig koldulsz, sohasem adhatsz

* Nyomasztó-deprimáló lelakott-elszürkült lakókörnyezet

* Ha pénzt kérsz kölcsön, megtanulod, mi az uzsora

* Messze vagy a húsos fazéktól, neked csak békafül jut

* Te tudod meg utoljára az életbevágó információkat

* Olcsó János vagy, akit fillérekért nonstop güriztetnek

* Eszed, nem eszed, nem kapsz mást - lehet így ízlésed?

* Mindig mindenkinek ki vagy szolgáltatva – meg is aláznak

* A Pártnak négyévenként kellesz, az Egyháznak olykor…

- És a többi…

 

 

789.

RENDTARTÓ

Egyik ember a másiknak a tóparton:

- Bocsánat uram, itt nem szabad fürödni!

A másik:

- Én nem fürdök, hanem fuldoklok!

Egyik:

- Ja, elnézést, akkor nem zavarok!

 

 

790.

ÉLVEBONCOLÁS

A béka elmegy a jósnőhöz,

aki a kristálygömbje segítségével azt jósolja neki:

- Nemsokára találkozni fogsz egy csinos lánnyal.

Mire a béka:

- És hol találkozunk, a tóparton? A pataknál?

- Nem! Biológiaórán.

 

 

791.

EMLÉKEZŐTEHETSÉG

- A feleségemnek van a legrosszabb memóriája a világon!

- Miért? Mindent elfelejt?

- Dehogy! Rosszabb! Mindenre emlékszik!

 

 

792.

FELEDÉKENYSÉG

A házaspár már két órája autózik,

amikor a feleség a fejéhez kap, és felsikolt:

- Úristen, forduljunk vissza!

Bedugva hagytam a vasalót, le fog égni a ház!

- Á, dehogy fog leégni! - feleli a férj.

- Én meg nyitva felejtettem a kádcsapot a fürdőszobában...

 

 

793.

BUJDOSÓ

Széki keserves

fekete a holló
gyászt visel magáért
én is gyászt viselek
jegybéli mátkámért

szállj le holló szállj le
vidd el levelemet
apámnak anyámnak
jegybéli mátkámnak

s ha kérdi hogy vagyok
mondjad hogy rab vagyok
idegen országban
csak bujdosó vagyok

idegen országban
idegen emberek
járok az utcákon
senkit sem ismerek

eridj édes fiam
eridj ha menned kell
a jó isten legyen
minden lépéseddel

 

 

794.

GYEREKSZÁJ

A telefon cseng, és Móricka veszi fel a kagylót.

- Halló?

- Szervusz kisfiam, beszélhetnek az apukáddal?

Itt a főnöke beszél.

- Melyik? - kérdezi Móricka - az a piszkos patkány,

az a kövér disznó, vagy az a szemét tróger?

 

 

795.

ROSSZ SZOMSZÉD, TÖRÖK ÁTOK

* Azt se tudod ki ő, s nem is akar ismerkedni

* Folyamatosan feljelent a különféle hatóságoknál

* Szeret pereskedni – pl. vitatni a telekhatárt

* Van pénze ügyvédre és fülemile perekre

* Nappal alszik, éjszakai nagy életet él – bulizik

* Úgy építkezik, hogy teljesen rád lát és megfigyel

* Feléd fújj a szél a büdös füstjét – gumival fűt stb.

* A kert végébe engedi ki a pöcegödör tartalmát

* Nem tartja tisztán az állatai ketrecét, óljait, istállóját

* Egy falevélre is beélesedik a hangos és tartós riasztója

* Gyűlöli az embereket, ezért mérgezi a kedvenc állataidat

* Minden lében kanál és hozza-viszi a negatív pletykákat

* Suttogó propagandával terjeszt hazugságokat, rágalmakat

* Nem tart be a csendrendeletet, nagy zajt csapva dolgozik

* „Véletlenül” megrongálja, nem adja vissza a szerszámaidat

* Világgá kürtöli a tudomására jutott bizalmas információt

* Hallgatózik és leskelődik – és átkutatja a postaládádat

* Nem értesít, ha idegeneket lát matatni a portádon

* Valami büdös mindig jön felőle, amit nehéz kivédeni

* Még vészhelyzetben sem szívesen segít, hát még máskor

* Elhallgatja előled a fontos helyi híreket – vagy eltorzítja

* Vele semmiben nem lehet megegyezni, összefogni

* Ő szabotál és megfúr minden közös kezdeményezést

* Ő nap mint nap nem köszön, elfordítja a fejét…

* Stb

 

 

796.

BOLDOGTALAN

Panaszkodik a fiatal feleség az anyjának:

- Anyu, én nagyon boldogtalan vagyok,

a férjem már nem szeret.

- Ez lehetetlen, kislányom! Mégis miből gondolod ezt?

- Ha szeretne, már régen észrevette volna, hogy megcsalom.

 

 

797.

OKVETLEN,

OKVETETLEN VÁLÓ

 

Kedves férjem! 

Azért írom Neked ezt a levelet,

hogy elmondjam, végleg elhagylak.

Hét éven keresztül jó feleséged voltam,

és semmit nem kaptam érte.

Az utóbbi két hét pedig maga volt a pokol.

A főnököd felhívott, hogy felmondtál,

és ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Múlt héten, amikor hazajöttél, észre sem vetted,

hogy megcsináltattam a frizurámat és a körmeimet,

a kedvenc ételedet főztem,

és este egy vadonatúj hálóing volt rajtam.

Hazajöttél, két perc alatt megvacsoráztál,

aztán miután megnézted a meccset,

egyenesen felmentél aludni. 

Nem mondtad,

hogy szeretsz-e még,

nem érintettél meg, semmit nem tettél. 

Vagy hazudsz nekem,

vagy nem szeretsz már,

bármi is a helyzet, én elmegyek. 

Ui.: Ha megpróbálnál megkeresni, inkább ne tedd.

A BÁTYÁD és én Nyugat- Virginiába költöztünk, együtt.

További remek életet! 

Az ex-feleséged. 


Kedves ex-feleségem! 

Semmi nem tette jobbá a napomat,

mint az, hogy megkaptam a leveledet.

Valóban hét éve házasodtunk össze,

jóllehet Te nagyon távol állsz a jó feleség fogalmától.

Sokat nézek sportot,

hogy ezzel próbáljam meg elfojtani az állandó zsörtölődésedet. 

Nagy baj, de ez van.

Észrevettem, hogy levágattad múlt héten a hajad,

de az első dolog, ami az eszembe jutott, az volt,

hogy "Úgy nézel ki, mint egy férfi!".

Az anyám úgy nevelt, hogy inkább ne mondjak semmit,

ha nem tudok valami szépet mondani.

Amikor megfőzted a kedvenc ételemet

valószínűleg összekevertél a BÁTYÁMMAL,

mivel én már hét éve nem eszem disznóhúst. 

Elmentem lefeküdni,

mikor megláttam rajtad az új hálóingedet,

hiszen még rajta volt az ára.

Imádkoztam, hogy csak véletlen egybeesés legyen,

hogy a bátyám reggel 50 dollárt kért tőlem kölcsön,

a hálóinged pedig 49, 99-be került. 

Mindezek után még mindig szerettelek,

és úgy éreztem, meg tudjuk oldani. 

Tehát amikor észrevettem,

hogy nyertem a lottón 10 millió dollárt,

felmondtam a munka- helyemen,

és vettem magunknak két jegyet Jamaicába.

De mikor hazaértem, Te már nem voltál ott. 

Tudom, mindennek oka van.

Remélem, olyan életet élsz, amilyet mindig is akartál.

Az ügyvédem azt mondta,

hogy az alapján a levél alapján, amit írtál nekem,

egy fillért sem fogsz tőlem kapni.

Tehát csak óvatosan. 

Ui.: Nem emlékszem,

hogy mondtam volna valaha,

de Carl, a bátyám Carlaként született.

Remélem nem baj!

 

 

 

 

798.

VÁLASZTÁS

 

A.

Mindig rosszat választ,

még ha olykor a kisebbet is –

és még erre mellét döngetően büszke?

 

B.

Ha csak a kisebbik rosszat választhatná,

ezt elvből nem teszi,

így önmagától a nagyobb választódik:

pl. kisujj amputáció helyett a karját kell levágni

 

 

799.

NYOM

Az állatok

vészhelyzetben,

te egész életedben:

háttérbe olvadás, mimikri,

tetszhalál…nyomtalanul!

Ez okozza veszted is,

hisz amikor tényleg itt a vész,

sehol nem találnak…

 

 

800.

MELLÉK-VAGÁNY

A mellékes dolgokon lovagol,

s így elrobog, elvágtázik mellette az,

ami a fő, ami fontos, ami a lényeges…

(egy szúnyoggal hadakozik, s így elmegy a hajó)

 

 

801.

REAKCIÓIDŐ

Nem reagál, okos szamár

Nem él együtt az életjátékkal,

késve reagál, fut az események után…

folyton vesztésre áll, leszakadóban,

sereghajtóként, de inkább: lekörözve…

 

 

802.

NEM TISZTA SZERELEM

Amit világéletemben kerestem,
A jókedvű menyecskékre költöttem.
Vettem nekik alsó-felső selyem rokolyát,
Minek sokan felemelték az alját.

Még az úton lefelé sem mehetek,
Mind azt mondják, hogy szeretőt keresek.
Nem kell nékem ilyen-olyan lepedt szerető,
Szeretőm lesz majd a gyászos temető.

S azt a gyűrűt, amit adtam, add vissza,
Mert mi köztük a szerelem nem tiszta.
Átkozott volt az az óra, babám az a ház,
Amelyikben megismertük mi egymást.

 

 

803.

KIS ÉS NAGYDOLOG

* Inkontinencia: csecsemő, felnőtt, öreg

* Nem mersz társaságba menni: vissza nem tartás

* Amikor magatehetetlen vagy és ezért ágytálazni kell

* Rád jön a szükség, de nincs hova menni, bekérezkedni

* Hasmenésed van, de nem maradhatsz otthon

* Úgy megijesztenek, hogy becsinálsz félelmedben

* Csak a hideg folyósón van egy közös vécé

* Télen a fagyban ki kell menni a kert budiba

* Bepisilsz az iskolában, és mindenki téged csúfol

* Külön-külön kell étkezni, de a vécézést együtt kell végezni

* Nincs pénzed, ezért az utcán kell könnyíteni magadon

* Aki előtted ült a vécén, otthagyta… mint eb a szarát!

* Bármilyen panaszod van, beöntés adnak a seregben

* Tilos bezárni a WC ajtót, még ott sem lehetsz egyedül

* Idegen helyen nem egy a nagydolog – székrekedés

* Az egész lakásnak szar- és vizeletszaga van

* Megkóstolod a kakit – még jó, hogy bele nem léptél

* A pöcegödörbe esel nyakig, s nehezen mászol ki belőle

* Mielőtt lehúznád, a főnővér megvizsgálja a székletedet

* Csodaszépet álmodtál, de ébredéskor bilibe lóg a kezed

* Az oldaladon vezetik ki a végbeledet…

* Stb

 

 

804.

NAPIREND

A bunkó megnősül.

Az esküvő után elmondja a szabályokat:

- Akkor jövök-megyek amikor akarok,

az asztalon legyen mindig friss vacsora,

kivéve ha azt mondom,

hogy a haverokkal horgászni mentem.

Mire az újdonsült menyecske:

- Jól van. Én pedig közlöm,

hogy itt este tízkor mindig szex lesz,

akár itthon vagy, akár nem.

 

 

805.

ROSSZAT VAGY ROSSZUL AJÁNDÉKOZNI

* add mindig pontosan ugyanazt

* vegyél gyorsan valami sablonosat

* hagyd rajta az árcédulát

* add át, majd kérd el az árát

* rögtön kérjél viszontajándékot

* add oda a használt cuccod

* add oda a megcsócsált süteményt

* adj oda egy lukas léggömböt (Füleske)

* kérj cserébe hangos köszönetet

* olyan drágát adj, amit sose tud viszonozni

* tedd közhírré, hogy te mit adtál

* abból adjál, amit előtte tőle raboltál

* add oda, majd lopd vissza

* add oda, de kössed feltételekhez

* holtodig emlegessed, hogy mit adtál

* mindig ellenőrizd, hogy mire használja

* pénzt adjál, de írd elő, mire költse

* ajándékozz valami nagyon praktikusat

* legyen pedagógiai célzata az adománynak

* dobd le elé a földre az ingyen ebédet

* alázd meg, ahogy átadod az alamizsnát

* ajándékozz trójai falovat

* ajándékozz élő kisállatokat

* ajándékozz intim holmit

* ajándékozz szex póteszközt, pornó filmet

* adj pénzt, de közben tarts oktatást...

* add oda, majd holnap követeld vissza

* add oda, majd mondd azt, hogy lopta

* stb

 

 

806.

Próbaházasság

Olyan „illedelmesen”, visszafogottan táncol,

hogy még meg se izzad, nehogy „testszaga” legyen –

előreláthatóan így fog „viselkedni” a nászágyban is…!?

 

 

807.

MAMAHOTEL-LÁNC

Egy fiatal pár házasodni szeretne,

de nincsen elég pénzük saját lakásra.

- Miért nem költöztök a lány szüleihez?

- kérdezi egy jóbarát.

- Az nem megy, mert ők is a szüleiknél laknak.

 

808.

HOBÓ/ÓSZERES

Minden kiselejtez,

semmihez nem ragaszkodva,

csak ami éppen rajta van, az van,

amit csavargás közben magán tud vinni –

vagy mindent őriz, leltároz, raktároz,

és így lakásából zsúfolt lakhatatlan lerakat lesz?!

 

 

809.

ÉRLELŐDÉS

Meg kell a búzának érni,
Ha mindennap megérik.
Meg kell szívemnek hasadni,
Ha mindennap bánat éri.

Bánat, bánat, de nehéz vagy,
De rég, hogy a szívemen vagy.
Bújj ki bánat a szívemből
Elég vót már keservemből.

De nem úgy van az, mint vót régen,
Nem az a nap süt az égen,
Nem az a nap, nem az a hold
Nem az a szeretőm, ki volt.

S aki vót már, s aki vót már rég elhagyott,
Szebbre vágyott, de nem kapott,
Még olyat se, mint én vagyok.

 

 

810.

FAPADOS

Választék a repülőn

a légikisasszony megkérdi

a harmadosztályon utazó utast:

- Uram, kér vacsorát?

- Miből lehet választani?

- Igen vagy nem!

 

 

811.

ROSSZ ELŐÍTÉLET

Már hogyan is menne be ő a kocsmába,

hisz csak lumpok züllenek, „tivornyáznak”!?

Így neki kimarad az oldott borozgatós társalgás,

Az ugratások, a spontán ismerkedések stb.

 

 

812.

VISSZAKOZÓ

- Apa, az ott egy halászhajó?

- Nem, kisfiam, az egy yacht.

- És hogy kell írni, j-vel vagy y-nal?

És h-val vagy ch-val?

- Jobban megnézve mégiscsak halászhajó...

 

 

813.

TÚLTELJESÍTŐ

Eminens-stréber diák

Presztízskérdést csinál belőle,

hogy minden tantárgyból jeles legyen!

(Esetleg azért, mert nem kívánt gyerek volt…)

 

 

814.

KÉTFELÉ HÚZÓ

Egy férfi költözködik,

de a kanapéja sehogy sem fér ki az ajtón.

Erőlködik, de a végén a kanapé beszorul az ajtóba.

Ekkor áthívja a szomszédot,

aki az ajtó másik oldalán erőlködik.

Így megy vagy 10 perce,

majd a tulaj lihegve megszólal:

- Ej, szomszéd, azt hiszem, ezt sose fogjuk kivinni!

Mire a szomszéd:

- Ja, kivinni?

 

 

815.

NAGYLEGÉNY

Amíg a bandában van,

bármire képesnek érzi magát –

majd egyedül maradva szinte semmire!

(Mint a kocsmában hetvenkedő nyuszika,

aki baj esetén számíthat a kint hagyott medvére)

 

 

816.

A KARÁCSONYFA PANASZKODIK

El-elnézlek, ti hontalan fenyők, 
Ti erdő-testből kitépett tagok. 
Hányan mondhatják el ma veletek: 
Ó én is, én is hontalan vagyok!

Piacra vitték a testem, s a lelkem, 
És alkusznak az életem felett.
És fehér vattát aggatnak reám: 
Mű zuzmarát a zuzmara helyett.

Tudom: elszárad a levágott kar, 
Tudom: én vissza nem jutok soha 
Az ősrengeteg anyakebelére. 
Sorsom: lapály a csúcsokért cserébe. 
S a végtelen helyett egy szűk szoba.

Reményik Sándor

 

 

 

 
Nagy magyar életszótár - 23. PDF Nyomtatás E-mail
MAGYAR EMBERÉLET SZÓTÁR
Írta: Jenő   

N A G Y J E N C I K L O P É D I A XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

Nagy Életszótár csírák: címszógyűjtés/vázlat – 23. – 673 - 720.

 

 

673.

A 8. A 12 KÖZÜL
Cseh Tamás – Bereményi Géza

Csavargók voltunk egykoron,
kerestünk szállást Siófokon,
s mert van szállás, hogyha az ember keresi,
megtudtuk, Jutkának nincsenek épp ott a szülei.

Megszálltuk házát, egy tucat,
s ha tizenkét fiú jól mulat,
hát összetör bútort, poharat és ablakot,
és mindent kidobál, míg csak Jutka marad végül ott.

S mert Jutka maradt végül ott,
Tizenkét fiú sorsot húzott,
ki légyen első és ki légyen utolsó,
ki légyen első, ki légyen utolsó.

Tucatból voltam nyolcadik,
és aki már tucatkodik,
bármit is csinálnak, ott van a többi közt,
bárhogyan fél is, ott van a többi közt.

Csak egyet nem értek azóta se,
csak egyet nem értek azóta se,
láttam az arcát, nem sírt és nem nevetett,
láttam azóta azt az arcot eleget.

Azóta lett egy Moszkvicsom,
jó kocsi, nincs vele sok bajom,
múlt héten munkába menet a piros lámpánál,
igen, múlt héten munkába menet a piros lámpánál

kinézek jobbra, egy busz megáll,
mellette ő, nyakán valami sál,
hogy ismert volna fel egyet a tizenkettő közül,
éppen a nyolcadikat a tizenkettő közül.

Este feleségem kérdezett,
bolond vagy, miért bántod a gyereket,
erre valamit mondtam, hogy ebben a lakásban már nem lehet élni se,
hogy ebben a lakásban már nem lehet élni se.

Tucatból vagyok nyolcadik,
és aki már tucatkodik,
-hogy ebben a lakásban már nem lehet élni se
bármit is csinálnak, ott van a többi közt,
bárhogyan fél is, ott van a többi közt. 
Hogy ebben a lakásban már nem lehet élni se.

http://www.youtube.com/watch?v=MKInyguXZ_g

 

 

 

674.

KOLLEKTÍV FELELŐTLENSÉG


1.
Egyedül nem mernéd a nőt megerőszakolni,

De az alkoholtól és a csürhédtől „felbátorodsz”,

Ill. nem mersz kimaradni, nehogy kiközösítsenek,

S így – vonakodva/begerjedve - te is beállsz a sorba,

Hogy imigyen enyhíts szexuális nyomorodon..


2.
Parancsra tettem!

Mindenki ezt tette – tette volna az én helyemben!

És csak egy voltam a kivégzőosztagban sok között,

S lehet, hogy nem is az én golyómtól vesztette életét…

 

 

684.

ÖRDÖGI KÖRÖK

Lelki bánatodat drága vegyszerrel gyógyítanád,

Ami ideiglenesen feldob, de könnyen hozzá lehet szokni,

S egyre többet kell szedni egyre kisebb hatásfokkal,

S egyre több és súlyosabb mellékhatással –

S „persze” az eredeti bajod oka megmarad és újratermelődik

 

 

685.

SZÁM

Aki világszám

Aki nem számít

Akivel nem kell számolni

Aki alig vehető emberszámba

Aki nem oszt és nem szoroz – nem tényező

 

 

686.

HIÁBAVALÓ?

Akit frusztrál az, hogy meghal az, akiért imádkozott,

Mert nem tudja elképzelni, hogy ez lehetett Isten akarata,

S az imádságra esetleg éppen neki volt szüksége,

Mert így tudott megbékélni azzal az emberrel,

Aki amúgy éveken át az utált főnöke volt…

 

 

687.

ODÚLAKÓ 

"Nekem nyugalom kell.

És azért, hogy békében hagyjanak,

egy kopejkáért rögtön eladom az egész világot.

A világ pusztuljon-e el - vagy én teát ihassak?

Azt felelem: inkább a világ pusztuljon el,

csak én ihassak mindig teát!"

(Feljegyzések az egérlyukból)

 688.

HIBAKERESŐ

A hiba az ön készülékében

Mint aki dühödten csapkodja a rádiót,

Pedig nem abban van a hiba, csak be van dugva a füle,

Vagy a sok fülbedugós zenehallgatástól nagyot hall,

S más lett az észlelési küszöbértéke…

 

 

689.

HÁROM „T” + EGY „K”

Tilt, tűr és/vagy támogat

És az idevágó vicc a „buzikról”:

- Miért akarsz disszidálni?

- Mert anno tiltották, majd engedték,

ma meg már támogatják a homokosokat:

nem akarom megvárni, amikor kötelező lesz

 

 

 

690.

VAKHIT-BALHIT

Kecskére bízni a káposztát

Barátod küldeni szerelmedhez

A macskát leszoktatni a lopásról

Az oroszlánt vegetáriussá téríteni

 

 

691.

HÁRMASSÁGOK

 

A.

Potya – átlag - bravúr

Ha nem bénulsz le a nagy akarástól,

Akkor tudod itt és most hozni alapformádat,

De ha a tét, a drukkoló közönség stb. megtáltosít,

Akkor kvázi önkívületben egyszeri csodákra vagy képes

 

B.

Először aludtam veled.

Micsoda húsod van neked!

Forró a szád, gödrös az állad,

a bőröd vadító szagú!

Halálomig kívánlak!

 

Másodszor aludtam veled,

meghallgattam az életed,

ki szeretett és ki utált -

nem lehetett könnyű neked,

reggelig be nem állt a szád.

 

Harmadszor aludtam veled.

No, dehát ki hallott ilyet,

folyton csak tenni-venni...

Fordítsd felém a feneked,

hagyj egy kicsit pihenni.

 

Ladányi Mihály

Dal

 

 

692.

TARTUFFE SZINDRÓMA

Valaki(ke)t befogadsz házadba, hazádba,

Akik kihasználják naivságod, rajongásod stb.,

És a lelked feletti hatalmat átvéve, manipulálva,

A szeretteid és közéd éket verve, titeket megosztva

Megfosztanak szerelmedtől/javaidtól, kitúrnak házadból

 

 

 

693.

LEX TALIO

Szemet szemért

Fogat fogért

Kölcsön kenyér visszajár…

Ha megdobnak kenyérrel,

dobd vissza kővel?

 

694.

CONDITIO SINE QUA NON

A helyes döntéshez szükséges a jószándék,

De önmagában még nem elégséges,

Hisz a pokolhoz vezető utat is lehet kövezni vele

(bár a nagy dolgokban már a szándék is dicséretes)

 

 

695.

BEKÉPZELT

Amikor a kakas azt képzeli,

Hogy az ő kukorékolására kel fel a Nap,

Nem pedig csak jelzi, hogy a dolog történik

(lásd még A kis herceg történetében

a természetnek parancsolgató figurát,

illetve Csipikét, a cezaromán erdei manót…)

 

 

696.

AMI SZÍVEMEN, A SZÁMON

Lehetnél egy kicsit kedvesebb hozzám,
ha másképp érzed, legalább hazudj nekem!

Ami szívemen, a számon,
nekem ez a modorom.
Ami szívemen a számon,
tagadni sem akarom.
Ami szívemen, a számon,
s ha valaki nem ilyen,
legyen bár az ideálom,
nem lehet az esetem.
Furfangos nagy szavak
pompásan hangzanak,
de többet még sem ér
egy színes léggömbnél.
Én az ilyet ki nem állom,
hazudni sem szeretek.
Ami szívemen, a számon,
te vagy, akit keresek.

https://www.youtube.com/watch?v=L8-DN_Q8Aq4

 

 

697.

RABLÓGAZDÁLKODÓ

Amikor pl. nem tudhatod,

Hogy mennyi ideig tiéd az erdő,

S így gyorsan kiirtod és eladod azt,

Mert utánad a vízözön…

 

 

698.

CSAP

Becsapott ajtó

Ostorcsapások

Becsapja a barátját

Kicsapott diák, nebuló

Csapkod – összecsapja a munkát

 

 

699.

CSAL

Csalfa leány

Csalóka Péter

Csaló kereskedő

Csaló hamiskártyások

Bekapja a hal a csalétket

 

 

700.

HÁZASSÁG KIHIRDETÉS

Aki tud valami ellenvetést, kizáró okot,

Az most mondja el, vagy örökre hallgasson

 

 

 

701.

HÁROM NAP

Minden csoda három napig tart?

Csak három napig csodálkozol a bűzön,

Majd annyira megszokod, hogy már nem zavar.

Ha először nem tetted szóvá – mert nem merted,

Akkor jó eséllyel már örökre hallgatni fogsz…)

 

 

702.

HELTAI GÁSPÁR
A VARJÚRÓL MEG A VEDER VÍZRŐL.

Egy valamelly varjú igen szomjú lévén,
talála egy vederre, melly félig vala vízzel.
Arra felröpüle, hogy innék abból, de nem érheté el a vizet.
Gyakorta megkerüli vala a vedret,
de csaknem talála módot hozzá, hogy ihatnék belőle.
Végre okosságot gondola ki
és köveket hánya egymás után a vederbe,
olyannyira, hogy
a víz mind feljebb-feljebb emelkedék a vederben.
Így szökék fel ennekutánna a veder szélére
és eleget ivék benne.

Értelme:

E fabula arra tanít,
hogy mindent
inkább móddal és okossággal igyekezzél cselekedni,
hogynemmint erővel és erőszakkal.
Mert az efféle erőszakkal való cselekedet
ritkán leszen kár nélkül való.
Ha a varjú erővel feldönti vala a vedret,
egyszersmind kiömlött volna belőle a víz
és a varjú semmit avagy igen keveset kaphatott volna benne.
De látod-é, mit használ az okosság!
Ezokáért jó,
ha az ember minden cselekedetében eszesen cselekeszik.
Így vagyon.

 

 

703.

ELKÁMPICSORODOTT

Kám – gamó/gumó – kampó

Picsor – facsar, facsarodik

Pi – kettős használat: ba, be

Kampóvá facsarodott – összevonás

 

 

 

704.

SZABÁLYTALANUL…

„Isten országában nincsen olyan szabály,

mely szerint hogy a Lélek teljességét elnyerjük,

reggel nyolckor sóvárogni, délben énekelni

és négy órakor sóhajtozni kell.

Isten Lelke a szabadság Lelke,

mely a maga akarata szerint jön és távozik,

és saját belátása szerint működik.”

(C. H. Spurgeon)

 

 

705.

HÁTRÁNYOS

HADI HELYZET

(HÁBORÚ, SPORT,

VADÁSZAT, JÁTÉK)

 

Kevesen vagyunk

Rossz a hadifelszerelésünk

Nem ismerjük az ellenséget

Nem mi választottuk a csata helyszínt/időpontot

Nem mi tudunk meglepetést okozni nekik

Mi csak zsoldosok vagyunk, ők hazájukat védik

Nem jól működik a hírszerzésünk

Sok az ellenséges kém a sorainkban

Körbe vagyunk zárva, nincs utánpótlás

Ki lehet minket fárasztani, éheztetni

Nincs tapasztalt, harcedzett tábornok

A haditanács rossz stratégiát-taktikát választott

Bevettük a hadicseleket – pl. a trójai falovat

A hadiszerencse sem kedvez

Rossz a formaidőzítésünk

Eleve feltett kézzel megyünk a harctérre…

Stb.

 

 

706.

BULVÁR

"Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni

másod- és harmadrangú problémákkal.

Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni

a valós és súlyos szociális gondokról,

mégpedig olyan hírekkel,

amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan,

de érzelmileg erősen megérintik őket.

Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz."

(Noam Chomsky)

 

 

707.

SZABADOS KÖLÖK

Teletömött 56-os villamos,

két, egymással szemben lévő szék.

Az egyiken egy jóarcú, kedves öreg néni kuporog,

a másikon egy nő a gyerekével az ölében.

A kissrác himbálja a lábát,

és állandóan belerúg a néni térdébe.

Az öregasszony egyre hátrébb húzódik,

várja, hogy az anya mikor szól rá a kölyökre.

De mivel ez nem történik meg,

udvariasan megszólítja az anyát:

- Elnézést hogy zavarom,

de a kisfia folyamatosan rugdossa a lábamat,

és ez már az én koromban nem tréfa,

eltalál egy csontot, vagy egy eret,

akkor az újságosig, meg a patikáig se tudok lemenni.

Legyen szíves szóljon rá.

- Mit akar? - reccsen rá az anya -,

én nem fogom egy ilyen vénasszony miatt

korlátozni a gyerekemet testi szabadságában!

Foglalkozzon a saját dolgával, ne az én gyerekemmel!

A villamoson mindenki megdöbbenéssel nézi végig a jelenetet,

de senki nem mer szólni,

míg egy rocker

(acélbetétes, tar frizura,

feszülős gatya, bőrkabát,

fülében üvölt a Tankcsapda)

kiveszi a szájából a rágót,

és a nő hajába gyönyörűen beledolgozza,

majd lágyan így szól:

- Na, engem se korlátoztak gyerekkoromban!

 

 

 

708.

AZ ÉLET NEM TELEVÍZIÓ

Nem lehet hátradőlve nézni

Nem lehet megállítani, ismételni

Nem lehet rögzíteni, később nézni

Nem lehet tét nélkül durván beszólni

Ritkán van benne kívánságműsor

Nem lehet büntetlenül abba/félbehagyni

Nem te döntöd el, hogy mit – nem – nézel

 

 

709.

OSTROMGYŰRŰBEN

Mindenki egy ellen

Nem tudod, honnan jön a csapás

Körbe-körbe forogsz és hadonászol

Szemből és hátulról is támadhatnak

Még a falnak sem vetheted a hátadat

 

 

710.

SZIMULTÁN

Egyidejűleg több partnerrel sakkozni

Egyszerre több mindennel foglalatoskodni

(Autót vezet, rádiót hallgat, telefonál…)

Egy időben több vasat is tartani a tűzben

Egyszerre legalább két lánynak udvarolni

 

 

711.

CSENDHIÁNY-BETEG

Valami mindig szól..

Valami mindig berreg, zörög

Valami mindig búg, duruzsol

Valami mindig ketyeg, tiktakol

Valami mindig serceg vagy bömböl

Valami mindig zúg vagy éppen süvít

Valaki mindig beszél, krákog, dajdajozik

 

 

712.

FUSI

  1. Engedély nélküli munka,

szerelő, iparosember

rendes munkahelyén és munkaidején kívüli,

és/vagy másodállásra szóló engedély nélküli,

adózatlan munkavégzése.

Az öregről mindenki tudta az ismerőseitől,

hogy a nyugdíj mellett gyakran fusiba megy.


2. Tisztességtelen munka,

amelyet általában a főmunkahelyről ellopott anyagokkal,

és gyakran a vállalat eszközeivel, szerszámaival végeznek.

A vállalati karbantartót fusin kapták, és ezért elbocsátották

 

 

713.

MASZEK

Magán szektor a szocializmusban

A megtűrt, kipellengérezett lángossütő

És a magánrendelést folytató nőgyógyász?

(aki amúgy a közkórházban maszekol magánbetegén)

 

 

 

714.

FÜTYÜLNI

 

A.

Megtanult testi technika

Hacki Tamás, a füttyművész

Fütyülök rá, vagyis teszek rá…

Egy megbeszélt füttyjelet leadni

Elfütyülni egy dallamot, slágert

Úgy táncolsz, ahogyan én fütyülök…

Kifütyült demagóg szónok, ripacs színész

B.

Fütyülni

Én és a kisöcsém,

Fütyülünk a nőkre az idén

Mit ér a hozomány, fényes esküvő?

Elmegy a hozomány, megmarad a nő

 

 

 

715.

GYEREKÖLTÖZTETŐ

Miért ideges az óvó néni?

A gyerek nagyon kínlódott,

hogy felhúzza a csizmáját,

erre hát odament neki segíteni az óvó néni.

Bizony nagyon leizzadt,

amire a kisfiú lábára felráncigálta a csizmát,

ám alighogy letörölte a homlokáról a verejtéket,

a kis srác azt mondja:

- Óvó néni, fordítva van a lábamon a csizma.

A nő látta, hogy a gyereknek igaza van,

hát gyorsan lehúzta róla,

és ismét nagy kínlódások közepette,

most már rendesen felcibálta a kis srác lábára.

Ekkor a kisfiú megint csak megszólal:

- Ez nem is az én csizmám!

A nő egyre idegesebb lett,

őrült tempóban lerángatta a gyerek lábáról a csizmát,

miközben az folytatta a mondókáját:

- hanem a bátyámé, csak ő már kinőtte,

és ma reggel ezt adta rám az anyukám.

Az óvónő már lilát látott, de uralkodott magán.

Ismét ráadta a kisfiú lábára a csizmát,

pedig még mindig nagyon sok tuszkolást igényelt a művelet.

Na, végre, gondolta az óvónő, majd megkérdezte a gyereket:

- Pistike, hol a sapkád?

Mire a gyerek:

-A csizmámban!

 

 

716.

SZOMBAT

"És történt,

hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át,

és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat.

A farizeusok így szóltak hozzá:

"Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?"

Erre ő ezt kérdezte tőlük:

"Sohasem olvastátok,

mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett,

ő is, meg azok is, akik vele voltak?

Bement az Isten házába Abjátár főpap idején,

és megette a szent kenyereket,

amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak;

és azoknak is adott, akik vele voltak."

Majd hozzátette Jézus:

"A szombat lett az emberért,

nem az ember a szombatért;

tehát az Emberfia ura a szombatnak is.""

(Mk 2,23-28)

 

 

717.

DIPLOMÁCIAI VÉDETTSÉG

Jogi immunitást élvez egy diplomata –

Nem lehet törvényszék elé állítani, ha csínyt tesz,

- lophat, csalhat, gázolhat, rabolhat, embert ölhet? -

Az egyetlen szankció a végleges kiutasítás az országból?

 

 

718.

AZILUM

Az azilum görög eredetű szó,

hétköznapi értelemben

menedéket, menedékjogot, menhelyet jelent.

Az asylia szó védettséget jelent

a kifosztástól, megtorlástól, büntethetőségtől.

Az ókori Görögországban

szentélyek és egyes városok rendelkeztek ilyen joggal.

A szó asylé

(zsákmányolás, kifosztás, elrablás)

kifejezésből származik.

(A keresztény Európában

egykor a templomba lehetett menekülni,

ma – úgy tapasztalom – még a hajléktalanok se mehetnek be..)

 

 

719.

SZÍV

Szívügy

Szívesen

Szívem csücske

Drága szívecském

Legyél olyan szíves

Szív küldi szívnek szívesen

Szívet cseréljen, aki hazát cserél

Nem lehet szív nélkül élni

Ami szívemen, a számon

Egy szívvel, egy lélekkel

Átszúrt szív (jel-kép)

Szívtolvaj, szívtipró

Szívszomorító

Szívbajos

Stb.

 

 

720.

DAL A SZÍVRŐL

A szívemet ha kivehetném,
a szekrényembe betehetném,
átkötve, sok színes szalaggal,
lezárnám hétszeres lakattal...
...hogy több fájdalmat ne fakasszon!
Más lennék, mint a többi asszony,
nem kéne tőle többé félni:
De jó lenne szív nélkül élni!
Szív nélkül járni és kacagni,
mindig enyhén hűvös maradni...
Nem lenni lázas és hitetlen,
se csókszomjas, se enyhítetlen,
nem tudni, mi a könny, s a bánat,
felvenni szép selyemruhámat,
nem gyászolni, s nem remélni:
De jó lenne szív nélkül élni!
S ha jönne Ő kezem keresve,
megtörve, búsan, térdre esve,
cudar bűnét is szánva-bánva,
könnyét ontva selyemruhámra,
én eltaszítnám, s csak nevetnék:
ki itt-e furcsa, furcsa vendég?
S a szekrény alján mély titokban
a szívem csendben megszakadna...

http://indavideo.hu/video/Postassy_Juli__Dal_a_szivrol

 

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>