Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életszótár: részekben az egész minősége
aranyszarvas2 1

csokonai_a_lakodalomban

rabszolgamunka2

paraszti nagycsalad

holbein-death

rgy vrosliget

teambuilding

user_9258866_1155717915958_box

ritulis frd

legyetek jk

alexander_and_aristotle

autostop

JENŐ NAGY ÉLETENCIKLOPÉDIÁJA XXI. SZ.

A LÉTROMLÁS ÉS JAVÍTÁS NYITOTT LEXIKONA

Az alábbiakban - újra - elindul a honlap nagy szótárírása,
ami csak a címszavak gyűjtésében törekszik a teljességre,
de a kifejtés, az értelmezés még esetleges és vázlatos lesz.
Azokat a kulcsszavakat, kifejezéseket, tőmondatokat gyűjtöm,
amiknek jó megértése szerintem elengedhetetlen feltétele annak,
hogy értékeljük, megőrizzük és javítsuk életünk minőségét.
Az értelmező-magyarázó rész többféle dolgot is tartalmazhat:
akár rokon, azonos vagy ellentétes értelmű szavak családját,
akár pontosságra törekvő explicit meghatározást, "definíciót",
akár csak odaillő, megvilágító példákat, illusztrációt, mesét, verset,
amikben "implicite" benne rejlik a használat logikai szabálya...
Itt semmi nem lezárt, bárkinek lehet csatlakozni és segíteni,
épp ezért is merem e töredékeket így nyilvánosságra hozni,
hogy teret nyissak a javításnak/bővítésnek, a kollektív bölcsességnek.
Munkára fel: induljon a szellemi kincskereső kalandozás!!!

tundervar5_nagy

Életminőség szótár - 6.  E-mail
Életszótár: részekben az egész minősége

Képtalálat a következőre: „magyar kivándorlók”

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Életminőség nagyszótár-csírák - 6.

Képtalálat a következőre: „magyar kivándorlók”

Reményik Sándor

Eredj, ha tudsz!

Egy szívnek, mely éppúgy fáj,

mint az enyém


Eredj, ha tudsz... 
Eredj, ha gondolod,

Hogy valahol, bárhol a nagy világon 
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, 
Eredj... 
Szállj mint a fecske, délnek, 
Vagy északnak, mint a viharmadár, 
Magasából a mérhetetlen égnek 
Kémleld a pontot, 
Hol fészekrakó vágyaid kibontod. 
Eredj, ha tudsz.

Eredj, ha hittelen 
Hiszed: a hontalanság odakünn 
Nem keserűbb, mint idebenn. 
Eredj, ha azt hiszed, 
Hogy odakünn a világban nem ácsol 
A lelkedből, ez érző, élő fából 
Az emlékezés új kereszteket.

A lelked csillapuló viharának 
Észrevétlen ezer új hangja támad, 
Süvít, sikolt, 
S az emlékezés keresztfáira 
Téged feszít a honvágy és a bánat. 
Eredj, ha nem hiszed.

Hajdanában Mikes se hitte ezt, 
Ki rab hazában élni nem tudott 
De vállán égett az örök kereszt 
S egy csillag Zágon felé mutatott. 
Ha esténként a csillagok 
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak, 
Meglátogatták az itthoni árnyak, 
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák, 
A szívét kitépték. 
S hegyeken, tengereken túlra hordták... 
Eredj, ha tudsz.

Ha majd úgy látod, minden elveszett: 
Inkább, semmint hordani itt a jármot, 
Szórd a szelekbe minden régi álmod; 
Ha úgy látod, hogy minden elveszett, 
Menj őserdőkön, tengereken túlra 
Ajánlani fel két munkás kezed. 
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
Mint téli varjú száraz jegenyén. 
Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De itthon maradok.

Leszek őrlő szú az idegen fában, 
Leszek az alj a felhajtott kupában, 
Az idegen vérben leszek a méreg, 
Miazma, láz, lappangó rút féreg, 
De itthon maradok!

Akarok lenni a halálharang, 
Mely temet bár: halló fülekbe eseng 
És lázít: visszavenni a mienk! 
Akarok lenni a gyujtózsinór, 
A kanóc része, lángralobbant vér, 
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig 
Hamuban, éjben.

Míg a keservek lőporához ér 
És akkor...!!

Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De addig, varjú a száraz jegenyén: 
Én itthon maradok.

1918. december 20

*


PÉLDAKÉPEINK

Az ifjúság megrontása

Ótestamentumi történetekkel

a keresztény hittankönyvekben

Pl. Ráháb, a jerikói prostituált,

aki elárulja és így kiirtatja a népét

 

*

 

KÖZOKTATÁS

A nagy vívmány…

Mária Terézia óta

a kimondott-kimondatlan cél:

hű állampolgárok/alattvalók kiképzése

 

*

 

PLATÓN ÁLLAMA

Ha egy utópia beteljesül…

A rémálmok valóra válnak

A gyermeket egyre hamarabb

És egyre több ideig és hosszabb távon

Veszik el a szüleitől, neveli az állam,

S ők ennek még örülnek is,

Hisz így a nők is dolgozhatnak…

 

*

 

ÉLŐ HALOTTAK

Ne mondj le végleg semmiről,

Minden ilyen lemondás egy kis halál –

Hány élőhalott ember mászkál körülöttünk,

Aki maga tette magát kevés dimenziójú emberré?

Már nem énekel

Már nem táncol

Már nem hallgat mesét

Már nem játszik

Már nincs hangszere

Már nincs kiskertje

Már nincs asztaltársasága

Már feladta, hogy hivatása legyen

Már nem gyakorolja a hivatását

Már feladta, hogy családja-otthona legyen

Stb. stb.

 

*

 

 

MUMUS

Csak a mesékben van ördög

vagy a papok találták ki, hogy riogassanak -

igazából ártatlan krampuszka vagyok,

amivel a kisgyereket lehet riogatva nevelni...!?

Az ördög, mint minden földi Gonosz erő, a keze,

akkor örül, ha vagy mindenhatónak képzeljük,

vagy pedig csak hasznos népnevelő mese…

 

*

 

 

SIRALOMVÖLGY

A Sátán a világ ura,

övé a hatalom, a pénz, a hírnév stb. -

Isten kivonult az angyalok őt dicsőítő kórusát hallgatni...

Legjobb meg sem születni,

de ha ez már megtörtént,

akkor a legjobb mielőbb meghalni/megboldogulni...

 

*

 

 

BOLDOG

Disznó a pocsolyában

Egyél-igyál, ami beledé fér, pukkanásig -

az a tied, amit megeszel,

amíg csak a szemed kívánja,

ne tagadj meg semmi finomat magadtól,

ami ízlik, az csak jó lehet, nem árthat:

az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás...

(Swift szerény javaslata: hizlaljunk gyerekeket vágásra)

 

*

 

 

HOLDKÓR

Alvajárók az éjszakában

A háztetőkön mászkálsz,

de ha rád szólnak, leesel…

Több mint húsz éve történt.

Az akkor tizenöt éves walesi diák szülei

értesítették az iskola vezetőségét,

hogy csak akkor engedik el a fiút az osztálykirándulásra,

ha földszinti szobát és külön figyelmet kap,

mert gyakran járkál álmában.

Végül a diákszálló ötödik emeletén helyezték el az osztályt,

ahol a srác éjszakai sétára indult,

kibotorkált az ablakon és lezuhant.

Azóta agysérült és tolószékhez kötve él,

mindezt azért,

mert nem vették komolyan állapotát…

 

*

 

NAPKÓR

A Napba nézel, hogy láss,

A Naphoz közel repülsz viaszszárnyaiddal

A Napon égeted magad, napszúrást kapsz…

 

*

 

IRREVERZIBILIS

Ha egyszer begörnyedtél,

Már soha többet nem tudsz felegyenesedni?

Amiről önként mondasz le – pl. emberi tartás,

azt nagyon nehéz azután már visszaszerezni

(amit erő vesz el, azt a forgandó szerencse…)

 

*

 

 

HISZEM,

HA LÁTOM?

Ha látom, akkor nem kell abban hinnem!

A látomásom, vízióm megvalósíthatóságában igen.

Ha érzem, hogy forró az étel,

Azt érzem és nem tudom –

Azt tudni vélhetem, hogy nem jó így megenni…

S hiheted, hogy így majd tovább, sokáig élsz.

 

*

 

ÉRZÉKI CSALÓDÁS

Amikor sokszor teszteled a kezeddel,

Hogy elég meleg-e a fürdővíz,

Majd csodálkozol,

Hogy miért sivalkodik a gyerek.

Ilyenkor tudnod kellene,

Hogy te a vizet hidegebbnek érzed.

Ahogy tudod, hogy nem görbe a ceruza,

Amit az imént tettél bele egy pohár vízbe?

 

*

 

 

SZEMESNEK ÁLL A VILÁG

Perspektíva, illúzió, szemmérték

Ami messzebb van, az kicsinek látszik.

A szemed elé tett kezed nem nagyobb a hegynél.

Ha a szemed ezt nem tanulja meg, elpusztulsz.

Ahogy akkor is, ha nem tudod megbecsülni,

Hogy milyen sebességgel közelít feléd az autó.

 

*

 

OTTHONTALANSÁGOK

Mi minden – ne – legyen az a hely,

Amit te az otthonoddá varázsolnál:

Bolondokháza

Átjáróház

Szeretetotthon

Éjjeli menedékhely

Siralomház

Dologház

Fogda, börtön

Kórház, elfekvő

Átmeneti szállás

Vendégház, hotel

Laktanya

Stb.

 

*

 

 

NEM ÉN VAGYOK

Milyen különleges helyzetekben

lehet, érdemes, sőt létfontos,

hogy az ember eltitkolja,

megmásítsa identitását?

Ha ezért ok nélkül üldöznék, bántanák, károsítanák…

Például: megerőszakolnák, deportálnák, kisemmiznék…

De vigyázz,

nehogy úgy maradj –

Az átmeneti trükk, átváltozás stb.

nehogy végleges megoldás legyen…

 

*

 

AKCIÓ-REAKCIÓ

A túlzott asszimilálódási, önfeladási

Vagy erőszakos asszimilálási törekvést

Követheti egy szintén túlzó ellenhatás?

A zsidóskodás és a magyarkodás?

(A Word helyesírási programja

csak a magyarkodás kifejezést

nem húzta alá pirossal)

 

*

 

SZEMÉLY-

VÁLOGATÁS

Ha valakit első látásra

zsidónak, cigánynak stb. azonosítasz,

akkor a többi már nem is érdekel belőle?

Megfosztod magad egy lehetséges jó társtól

a bajban, az úton, a munkában, a játékban stb.

Rosszabb esetben:

mindjárt a pénztárcádhoz nyúlsz

Rögtön eggyel több a gyártott ellenséged?

 

*

 

NAIV-ROSSZHISZEMŰ

Mélyen jellemző egy emberre,

Előítéletességére, vagy naivitására,

Hogy például sorrendben hányadik szempont

egy ember cigány vagy zsidó mivolta,

vagy hogy erre egyáltalán nincs tekintettel,

mondván, hogy mindenki csak ember…

Egyik esetben sem látja, láthatja,

nem ismerheti meg a teljes embert.

 

*

 

FEL

NEM NŐTT

Óriáscsecsemők.

Nem pusztán

az idő haladtával

lesz a gyerekből felnőtt -

sok gyerek nem tud,

vagy nem akar felnőtté válni,

vagy a mamahotel nem készteti erre.

S így lelkileg aberrált: infantilis lesz…

 

*

 

 

NEMI IDENTITÁS

Lehet egy lányt is fiúnak nevelni,

ha szülei azt vártak, s így akarják…

Lehet, hogy egyik se lesz,

Vagy biszex identitású?

Amiből jó esetben

társadalmi hermafrodita lesz.

Mint azok, akikre drága jó szülei,

ún. liberális szellemben,

Rábízzák a döntést…

 

*

 

SZEREPJÁTÉK

Attól is gyanús lehetek

Ha mindig a gonosz

szerepébe helyezkedem

Még ha csak játszásiból is –

Belülről ismerem?

Közben ragad is rám valami,

Ami utána sem levakarható?

(Garas Dezső, Haumann Péter stb.)

 

*

 

NEM ÉR A NEVEM

A.

Ha tökrészegre iszom le magam,

S mindenféle őrültséget csinálok,

Arra utólag mondhatom,

Hogy nem én voltam.

B.

Ha nem vagyok csúcsformában,

Az nem én vagyok

Csak gyenge kiadásom?

Nem vállalom a felelősséget?

C.

Ha módosult tudatállapotban vagyok,

Például kábítószer, bolondgomba hatása alatt,

Akkor már nem kizárt,

Hogy magamat nem(csak) embernek,

Hanem madárnak (is) képzelem…

 

*

 

ÉLETTÉR

Kommunista emberismeret:

hogyan tegyünk két magyar családot

egymás egyre engesztelhetetlenebb ellenségévé?

Költöztessük be az egyiket a másik lakásába,

hogy naponként súrlódjanak és ütközzenek -

egy nem ideiglenes kényszertársbérletbe:

ki bírja tovább, ki nyírja ki, üldözi el a másikat...

 

*

 

MAJD HOLNAP

Időm van temérdek! – mondod…

Pedig már születésedkor elkezdődik

a végső visszaszámlálás,

és sosem tudhatjuk,

hogy éppen hol tart...

És van, amit vagy most teszel,

vagy végképp elmulasztod,

illetve jóvátehetetlen a kár…

Ej, ráérünk arra még?

 

*

 

IDŐGAZDA

Időd véges, drága kincs –

bármikor meg is halhatsz…

Mégis: mennyi időt pazarolsz hiábavalóságra,

hány időrablót fogadsz és marasztalsz, tartóztatsz,

csak mert nem akarod őt – úgymond - megbántani…?

 

*

 

NEUROTIKUS

Huzamos időn keresztül

abban a tudatban lenni, szorongani,

hogy egy nagyobb hiba az életedbe kerülhet -

vagy hogy teljesen ki vagy szolgáltatva:

például a veled szembejövő kamionoknak...

(hogyan lehet egy tömegközlekedő,

egy közúton, fővárosi járdán, egy biciklivel

nagyvárosban közlekedő nem idegbajos…?)

 

*

 

RÉST NYIT

Légy résen!

Elég ha egy kicsit megbomlik az egység,

az ördög beteszi a lábát - éket ver, majd tágítja,

s a végén szakadék tátong egymásra utaltak között

 

*

 

VAKLÁRMA

Végszükségben ne légy szerény,

néma gyereknek anyja se érti a szavát -

de ha már egy szúnyogcsípést kígyómarásnak mond,

legközelebb nem veszik komolyan S.O.S. kiáltását sem!

 

*

 

Szúnyogcsípés
Az iskolában Pistikének

óriási piros folt van az arcán.

Megkérdezi a tanárnő:

- Pistike, mitől olyan piros az arcod?

- Megcsípett egy szúnyog.

- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől nem lehet olyan piros!

- Igen, de a bátyám az ásóval akarta lecsapni.

*

 


Féltékeny feleség

A féltékeny feleség

egy cetlit talál a férje zsebében,

rajta egy telefonszámmal.

Felveszi a telefont, beüti a számot,

majd amikor felveszik,

köszönés és bemutatkozás nélkül belevisít:

- Mindent tudok, te cafka!

Mire a válasz a kagylóból:

- Rendben van, de akkor

miért tetszett a tudakozót hívni?

 

*

 

Büntetőszankció

Egy rab dúdolgat a cellájában. Az őr rászól:

- Mit képzel, egy börtönben énekel?

- Dobjon ki ha nem tetszik!

*

 

A bugyi

Két részeg beszélget a kocsmában:

- Ha hazamegyek letépem az asszony bugyiját!

- Miért? Annyira kívánod?

- Nem, annyira szorít.

*

 

Per-verzió

Kecske a hálószobában

Férj bemegy a hálószobába,

hóna alatt egy kecske.

- Látod drágám, amikor fáj a fejed,

ezt a disznót szoktam megdöngetni -

mondja.

Mire a felesége:

- De hát ez nem is disznó!

- Asszony, nem hozzád beszéltem!

 

*

Képtalálat a következőre: „magyar kivándorlók”

IDEGEN FÖLDRE


idegen földre ne siess

amíg hazádba megélhetsz

ne menj messze földre lakni

míg hazádba meg tudsz élni


idegennek jövevénynek

nincsen becsüje szegénynek

idegen vagy jövevény vagy

nincsen becsüd ha szegény vagy


elbujdosom megpróbálom

ha elveszek sem lesz károm

engem úgy sincs ki sajnáljon

ki értem könnyet hullasson


én elmegyek közületek

mert köztetek nem élhetek

valahára visszatérek

még kapjak meg belőletek


édes rózsám vígy el veled

ne hadd elmaradjak tőled

mert ha elmaradok tőled

megszakad a szívem érted


elvinnélek de nem lehet

mert idegen földre megyek

mert az utak nagyok hosszak

s a vizek es megáradtak


ne menj rózsám kételegve

arra nagy idegen földre

ha le találsz betegedni

ki fogja gondod viselni


ki tud szívem reád nézni

egy-két szóval megbiztatni

vagy egy falást enned adni

egy csepp vízzel megkínálni

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAuZpEtgLZ8

 

Képtalálat a következőre: „magyar kivándorlók”

 

 

LAST_UPDATED2