Payday Loans

Keresés

A legújabb

Tompó László diagnózisai PDF Nyomtatás E-mail
JÓKOR - OLY JÓ KORBAN ÉLTEM ÉN E FÖLDÖN
2018. február 14. szerda, 17:09

Íme a jó feleség

2018. február 13. 11:55

A Housekeeping Monthly 1955-ben jelentette meg a „Jó feleség ismérvei” című kézikönyvét, melyben részletesen leírták, hogyan kell viselkednie egy ideális asszonynak, feleségnek. A téma annyira népszerű volt, hogy háztartástan órákon is tanították – írja a faithtap.com.

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”

2018. február 12. 14:47

remenyik-sandor.jpgReményik Sándor 1925-ben írt legendás verse (Templom és iskola) refrénje talán soha nem volt annyira időszerű, mint manapság. De most maradjunk az előbbinél! Miért, hogy a templom és a pap mindmáig oly sokak számára gyűlöletes fogalmak?

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (10.)

2018. január 28. 16:57

lib.jpgMakkai János nemcsak az előző részünkben részletesen felsorolt zsidó argó, hanem a hazai zsidóság vezető körei egyéb szokásainak köznapi viselkedésünkben való kritikátlan átvétele miatt is felemelte szavát.Ezek pedig a „kabbalisztikus szokás”-ok. Sokszor hivatkozunk is e szóra: kabbala vagy kabbalah. Mit is jelent?

„Áldja meg Magyarország dicsőséges lelkű Kormányzóját”

2018. január 23. 11:21

besztercebanya-tompo-cikk-250.jpg„Áldja meg Magyarország dicsőséges lelkű Kormányzóját, hogy bölcselmével és lángoló szívvel irányíthassa hazánk hajóját vágyaink révébe. Oh, hogy ennek a drága földnek minden lakója önzetlen munkával, testvéri megértéssel szolgálhassa hazánkat. Gyűlölet helyett szeretetet, félreértés helyett megértést, széthúzás helyett összefogást, szenvedés helyett jólétet küldj, oh Istenünk…”

Posta és kultúra

2018. január 22. 23:47

rusztikus_konyv.jpg„Ne várd, hogy a föld meghasadjon / És tűz nyelje el Sodomát. / A mindennap kicsiny csodái / Nagyobb és titkosabb csodák.” Reményik Sándor verse (Csendes csodák) e sorai jutnak eszembe ma, a Magyar Kultúra Napján. De miért is?

Korunk legnagyobb tragédiája

2018. január 21. 17:40

kereszt-250-.jpg„Nekem bűnöm? Ugyan már!” – halljuk sokszor és sokfelé. Pedig ha valaki a mai vasárnapi evangéliumot elolvasná! Igen, bizonyos, hogy a mai ember – tisztelet a kivételnek – olyan, mint egy gyufával önfeledten játszadozó kisgyermek. Ha lángra kap a ruhája, sír. Nem tudja, mi történt és főleg – miért. Csakhogy mi állítólag már felnőttek vagyunk, akik ebből következően tudjuk, hogy minek mi a következménye. De – tudjuk?

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (9.)

2018. január 15. 11:59

lib.jpgGárdonyi Géza egyik vallomáskötetében (Én magam, 1935) egyenesen úgy fogalmazott, hogy „ebben az elzsidózsargonozott országban maholnap fehér holló a magyarul beszélni tudó ember”, amelynek jeleként „egy emberöltő alatt talán egyszer hallunk a színpadon valakit kifogástalanul verset mondani”.

„Feltámadok!”

2018. január 13. 23:18

szabo-dezso-lead.jpg1945-ben ezen a napon adta vissza lelkét Teremtőjének Szabó Dezső, „Az elsodort falu” írója. Aligha csak a huszadik század, de minden idők egyik legvitatottabb magyar írója. Különös, mégis tény: e mondattal barát és ellenség egyaránt egyetért. Igen, a magyar irodalmi élet egyik legvitatottabb alakja volt. A baloldalinak jobboldali, a jobboldalinak baloldali volt – mondhatnók. Aki néhai tanártársai közül Pintér Jenő szerint egy valaki előtt borul csak le, és az – önmaga. 

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (8.)

2018. január 10. 16:29

lib.jpgMakkai János szerint a magyar ember karaktere, mentalitása, viselkedéskultúrája gyökeresen más, mint a zsidóságáé. Ezt ő fehéren-feketén elkönyvelendő tények tekintette, nem pedig valamiféle politikai bunkósbottal való fenyegetésnek a zsidósággal szemben.

Géniuszok találkozása

2018. január 08. 16:14

wass-veszprem-500.jpg„Ha az ember kegyetlenül őszinte akar lenni magával és magához, alighanem kínos igazságokat kell kimondania. Persze mindenki igyekszik mentegetni magát, hivatkozik a körülményekre, leginkább arra, hogy rossz helyen volt és nagyon rossz időben, de az utókortól aligha várhat felmentő ítéletet.”

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (7.)

2018. január 07. 23:43

Makkai János „Urambátyám országá”-nak talán legfontosabb fejezetéhez (a kilencedikhez) érkeztünk címbeli témánk szempontjából. Már a címe is beszédes: „A bennünk lakó zsidó”. Menjünk csak szépen végig rajta!

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (6.)

2018. január 06. 15:59

lib.jpgKülönösen is súlyos parlagi örökségnek tekintette Makkai János a középosztály köreiben oly virulens sznobizmust. Sokszor használjuk, éspedig pejoratív szóként, de vajon tudjuk-e, mit jelent?

Szabó Dezsőről is csak az – igazat

2018. január 05. 16:14

szabo-dezso.jpgDeák Ferenc mondotta vala újságíróknak: „Hazudni nem szabad!” De tévedni sem, mondhatnók, ha az ember nem lenne gyarló. No de miről is van szó? „Budapest ostromának kellős közepén – 1945. január 5-én – egy József körúti óvóhelyen érte utol a halál – az éhhalál – Szabó Dezsőt, a XX. század egyik legvitatottabb magyar íróját, költőjét.” Ezt írja Pilhál György a Magyar Idők mai számában. Nos, aki jártasabb Szabó Dezső-ügyben, tudja, hogy 1. 1945. január 13-án hunyt el a nevezett, 2. nem éhhalálban, hanem egy hirtelen támadt vírusos fertőzésben.

„Ők lesznek azok, kik a nemzeti öntudatot ébren fogják tartani”

2018. január 04. 16:44

„Ők lesznek azok, kik a nemzeti öntudatot ébren fogják tartani. Az amputált kéz akkor is fáj, ha a kezünk már rég nincs meg. Ők lesznek azok, kik éber szemmel fogják kísérni a nemzet mozgalmait, és ők lesznek azok, kik figyelmeztetni fogják a nemzetet, amikor a kellő pillanat elérkezik…”

Aki kultúránkat ápolja, honunkat menti

2018. január 03. 21:59

erdely500.jpgAz oktatás- és nevelésügy valaha nemzetstratégai szempontból kiemelt ágazat volt. A „kiművelt emberfők sokaságá”-ról álmodó Széchenyi vetése mintha beérett volna a két világháború között. Van, illetve volna hová nyúlni tehát napjainkban is.

Magyar viselkedéskultúránk megrontása (5.)

2018. január 02. 22:42

lib.jpgMegannyi „parlagi örökség” terheli magyar mivoltunkat, sóhajt fel szinte minden bekezdés után Makkai János. Ezek közé tartozik a telefonálás indiszkréciója is.

BÚÉK! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

2018. január 01. 21:58

jezus-250.jpg„Boldog Új Évet Kívánok!” – hangzik ilyenkor. De amint Karácsony ünnepén, úgy ezúttal is mintha kimaradna a lényeg. Az ünnepelt. Maga az Úr Jézus Krisztus.

Karácsony legmélyebb titka

2017. december 24. 17:49

Ha valóban (mindenekelőtt lelki-szellemi) javunkat szolgáló ajándékokat kapunk, ezek ama ajándékra emlékeztetnek, melyet az emberiség e napon az Atyaistentől kapott Fia megtestesülése által. De csak ha ilyeneket kapunk. S vajon elmondhatjuk-e ezt esetünkben?

Lopakodó keresztényellenesség

2017. december 23. 21:27

Bizony nagyon nem mindegy, hogy a vallási tartalmakat milyen szimbólumok fejezik ki, miként az sem, miként próbálják azokat elhalványítani, sőt egyenesen eltörölni. Ha kell, lopakodva.

Karácsonyi filmajánló: Férfihűség

2017. december 23. 15:57

Tetszik, nem tetszik, még ilyenkor is oly sokan a képernyő előtt ülnek és filmet néznek. De ha már így van, történetesen karácsonykor milyen filmet érdemes ajánlani?

Régebbi hírek a rovatban:


A rovat teljes archívuma