Payday Loans

Keresés

A legújabb

Szerelmi népdalok
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. február 10. szombat, 17:00


Képtalálat a következőre: „vikár béla könyv”

ELSŐ KÖTET
SZERELMI DALOK

A hálózatos verzió megnyitása 
Open the online version

Képtalálat a következőre: „vikár béla könyv”
TARTALOM

A MAGYAR NÉPKÖLTÉSRŐL.

Mi a népköltés? Viszonya Petőfihez és Aranyhoz. Népköltés. Műköltés.
Nótafák. Nótabokrok. Dalvidékek. Változatok.
Kollektiv költés; innen a népdalok szépsége. 
A népdal mint eszköz Petőfi megértéséhez.

A párosság, mint alaptörvény. Hatása. Képnyelv. A párosság fajai. Reális képek. 
Symbolumok (jelképek). Ujabb irodalom.

A pároskép hiánya.

I. SZERELEMVÁGY.

LEVÉL A KEDVESNEK.
BÁRCSAK ÉN MÉG EGYSZER...
ALIG VÁROM...
NE UGORJ - NE KÖSZÖNJ.
HÁROM ÉV MULVA.
AZÉRT A KENDTEK LÁNYÁÉRT.
A KEDVES ZÁLOGBAN.
A KÉT VIOLA
ÁROK, ÁROK, TELE VAN TISZTA VIZZEL.
AZ EKE MELLETT.
BARNA CSÓKA, BARNA LÁNY.
SUBA, CSIZMA, KALAP ÁRA.
VÁRJ MEG
A GALAMB.
NINCSEN NEKEM...
VÁGY.
SZIVFÁJDALOM.
A MOLNÁR.
SZŐLŐTŐKE, VENYIGE...
CSAK BESZÉLHETNÉK!
SZIVEDET ADD!
TAVASZKOR.
MINDEN UJJOMRA...
TUDJA.
HAJA, HAJA, HAJNAL AKAR LENNI...
HÁROM BOKOR SALÁTA...
PEST MELLETT...
DEBRECZENBEN...
A BENNE LAKÓÉRT.
MINT A ROZMARIN.
FÉRJHEZ MEGYEK.
HAZA, HAZA!
KÉK ERES A SZŐLŐLEVÉL.
RÓZSAVETÉS.
GÓGÁNFAI FALUVÉGEN...
TISZA PARTJÁN...
HEJ, HUJ, BAZSALIK...
ITT AZ IDŐ!
VAGY SZERELEM, VAGY HALÁL.
ROZMARINGNAK CSAK AZ A SZOKÁSA...
FEKETE SZEM, KÉK SZEM.
KIS GYERMEK, NAGY GYERMEK.
RÉTEN USZIK A HARIS.
ERDŐ, ERDŐ!
MADÁRSZÓ.
SZIV ÉS SZEGFÜ.
MICSODA FALU EZ...
PÁVA LENNI: PÁRJA LENNI.
A NÉMET ELVITTE.

II. TALÁLKOZÁS.

A FÉNYES CSILLAG IS...
FEHÉR RÓZSA, PIROS RÓZSA.
ZÖLD ERDŐBEN...
A VIOLAVETÉS.
VETETTEM VIOLÁT...
MAJORÁNAVETÉS.
FÉLTEM AZ URADTÓL...
A PÁPAI UTCZÁN.
A RÉGI UTÁN.
A RÉGI.
N A SZERETŐ.
A SZÁLLÁST KÉRŐ LEGÉNY.
MÁS FALUBA LAKIK...
GYERE BE, RÓZSÁM, GYERE BE!
GYERE BE, VIOLÁM!
RÓZSAPIACZ.
KORCSMÁBA, SZŐLŐBE!
JÖN A TANYÁRÓL.
JŐJJ EL!
ÉRIK A CSERESNYE...
ELMENNÉK TEHOZZÁD.
CZIFRA SZÜRÖM.
HOL FEKSZÜNK?
FEHÉR SZOKNYA.
VÉGIGMENTEM A CSÖKÖLI GYÖNGYUTCZÁN.
OTT A PUSZTÁN...
TEMPLOM ÉS KORCSMA.
SZÉP A CSIKÓ, SZÉP A LEÁNY.
HOGY JÖTT IDE?...
MOST JÖVÖK A KAPOSVÁRI FOGSÁGBÓL...
LEÁNYKÉRÉS.
KISDERGECSI KASTÉLY ELŐTT...
A GUBA ALATT.
AZ EVEZŐS.
A PÉCZELI PIACZON.
KEDD HELYETT SZERDA.
BARACZKFA, SOMFA, REPCZE.
DE CSAK UGY, HA LEHET.
A KEDVES KEDVÉÉRT.
HID.
BÁCSKAI MENYECSKE. A)
BÁCSKAI MENYECSKE. B)
UCCZU KIS LÁNY!
TALÁLKOZÓ.
TALÁLKOZÓ A KERT ALATT.
EGYIK KÜLÖMB A MÁSIKNÁL.

III. A SZERELEM NAGYSÁGA.

A HATÁRTALAN SZERELEM. A)
A HATÁRTALAN SZERELEM. B)
MEGHALOK ÉRTE.
MEGHALOK CSURGÓÉRT...
MEGHALOK AZ ÉJTSZAKA.
MEGHALOK ÉN MAGÁÉRT...
CSAK AZ Ő KEDVÉÉRT.
MÍG A VILÁG VILÁG LESZ.
NINCSEN OLYAN ARANYVÁR...
MI NAGYOBB A SZERELEMNÉL?
A KIT ÉN SZERETEK...
JAJ DE ÉDES!
SOK CSÓK.
SOKAT ÉRŐ CSÓK.
JÓ ESTÉT.
EGÉSZ ÉJJEL.
ZÁPORESŐ ESIK, MÉGIS FÖLKERESEM.
FOLY A DUNA ZAVAROSAN.
HÁZASODJAM, NE HÁZASODJAM?
A SZERELEM MÉRTÉKE.
HAJNALIG.
A SZERELEM VISSZATART.
NÁLAD NÉLKÜL...
CSAK A TIED VAGYOK.
HA ÉN RÓZSA VOLNÉK...
NE KÜLDJ, RÓZSÁM...

IV. BOLDOG SZERELEM.

PIROS, SZŐKE LEGÉNY.
MIVEL TAKARSZ BE?
A RAGYÁS KIS BARNA.
A VIOLA.
SZABAD...
MINK VAGYUNK A RÓZSÁK.
SZÁRAZON IS, MEGÁZVA IS.
VAN KÖKÉNYFA, VAN RÓZSAFA.
SZEMBE, HA SZERETSZ!
VÁSÁRFIA.
FEHÉR KESZKENŐ, TARKA KESZKENŐ.
NINCS SZEBB VIRÁG...
A TISZÁNAK...
A HAJÓ.
ESZEMADTA, BARNA SZŰZ.
MOST AKADTAM EGY HAJÓRA.
NEM ISZOM BORT.
HALLOD, RÓZSÁM...
PÁROS CSÓK.
SZIVÁRVÁNYOS AZ ÉG ALJA.
GALAMBOMNAK KÉK SZOKNYÁJA.
LETÖRÖTT A RÉGI...
HÁZAM ELŐTT EGY ALMAFA...
TITOK!
ÁROKPARTON...
SÁRGA DINNYE...
A KEVÉLY BÉRES.
A BOLDOG GERLICZEPÁR.

V. KÖSZÖNET A SZERELEMÉRT.

FEKETE PÁNTLIKÁM. A)
FEKETE PÁNTLIKÁM. B)
ÁLDÁS A KEDVES SZÜLEIRE.
AZ UJ SUBA.
HÁLA A RÉSZVÉTÉRT.
A HÜSÉG JUTALMA.

VI. SZERELEM LÁNCZAI.

RABOD VAGYOK.
IDE KÉKELLIK A MÁTRA...
SZERELEM RABJA.
ELMULT A SZABADSÁG.
TERJED A KÖKÉNYFA ÁGA...
KALITKÁBAN.
SZERELEMNÉL JOBB AZ ÁLOM.
HAJNAL ÓTA...

VII. A KEDVES DICSÉRETE.

A KEDVES HÁZA.
A KEDVESNÉL.
A KEDVES ABLAKA ALATT.
A KEDVES ÁLMA.
KISÜTÖTT...
RÓZSÁM SZEME-SZÁJA.
KICSIKE MÉG AZ ÉN PÁROM...
HAJA, HAJA!
KICSI VAGYOK, MAJD MEGNÖVÖK.
HAJ, RÓZSA.
KERTÉSZKEDÉS A RÓZSA KÖRÜL.
IZENET A KEDVESHEZ.
AKÁRMILYEN SZENES TŐKE.
HA KIMEGYEK A MEZŐRE...
LEGDRÁGÁBB A KEDVES.
A KEDVES SZÉPSÉGE.
A KÉK SZEMÉRT.
SZŐKE IS, BARNA IS.
A SZŐKE HIVEBB.
NEM CSERÉLÜNK.
HÁROM CSILLAG.
PIROS ALMA...
FALU VÉGÉN.
AZ ÉN BABÁM TORNYOS NYOSZOLYÁJA...
AZ EGYETLEN IGAZI.
MEGTETSZETT.
GYÖNYÖRÜ VIOLÁM.
MINDEN SZÉP RAJTAD.
FAKÓ LOVON.
NINCS PÁROD!
FÉLTŐ SZERELEM.
A FECSKE.
AKÁRMERRE JÁROK...
LEGÉNY A TALPÁN.
LEGÉNY MÓDRA.
EZ AZ UTCZA...
A KEDVES, DISZBEN.
ALMA, KÖRTE, SZILVA ÉS KÖKÉNY.
SEMMISEM VÁLASZT EL.
MUTASD KI MAGADAT!
AZ IGAZ KEDVES.
A DIÁK LEGKEDVESEBB.
IZENET.

VIII. BETEGSÉG.

NEM CSUDA.
NEM VOLTAM ÉN ADDIG BETEG...
ÉRTED VAGYOK BETEG.
NEM VAGYOK ÉN OKA...
NE HALJ MEG!
MEGÉGETT A RÓZSÁM KEZE.
BETEG A SZERETŐM.
EGYÜTT HALUNK.
VAN EGY MALOM...
JAJ, DE BETEG!
KATICZA, GYURICZA

IX. HARAG.

DE MÁR ANNAK VÉGE VAN.
A KEDVES HARAGSZIK.
NE HARAGUDJ!
ZAVAROS FOLYÓ, HARAGOS SZERETŐ.
HEJ, RÓZSA, RÓZSA!
A LEGHIVEBB SZERETŐ.
SZŐLŐ ÉS ALMA.
A KEDVES ANYJÁNAK ÁTKA
A KEDVES ANYJA.
SZEM ÉS SZÍV.

X. HÜTLENSÉG.

PÁRATLAN GERLICZE.
UGRÓ-PRÓBA.
FEKETE VÁROSBAN...
HAMIS MINDENED.
A KUTNÁL.
HADD SÜSSE A NAP.
A HERVADT RÓZSA.
A CSALFA VIRÁG.
SZOMORU HIR.
VOLT SZERETŐM.
LÁTOD-E AMODA...
AZ ÁLNOK.
A MEGCSALT SZIV.
MÁS KARJÁN.
A CSAPODÁR.
A HITSZEGŐ.
ÁTALMENTEM...
MÁS KARJÁN.
HAMIS LEÁNY.
MÉRT VAGY OLYAN SZOMORU?
ABLAKOMBAN...
SZABAD LESZEK.
UGARLEVÉL, EPERLEVÉL.
NEM LESZ MINDÉG IGY.
HAGYMA, HAGYMA...
HAMIS LEÁNY CSÓKJA.
INKÁBB A MESTER.

XI. KESERGŐ SZERELEM.

ÁRVA VAGYOK.
AZ ÉG ALATT...
A RÓZSA BÚJA.
AZ ÁRVA.
A BÁNAT ÖL.
ROSSZ VÁLASZTÁS.
A DAL FORRÁSA.
A MEGÉRETT BÁNAT.
AZT GONDOLOD...
HA MEGHALOK...
ESTE.
KOMÁROMBAN ÉG A GYERTYA.
HEJ KORCSMÁROS!
ROSSZ FÉRJ MELLETT.
KÉSŐ BÁNAT.
TEMETŐBEN RÓZSA.
HÁROM KEDVES.
HALÁLVÁGY.
ROSSZAT JÓVAL.
AZ ELSZALASZTOTT SZERELEM.
A KEDVES OSTORA.
SÁRGA - PIROS.
VOLTAM ÉN MÁR PIROS IS...
BOLDOGTALAN SORS.
POGÁNY KEDVES KARJÁN.
ROSSZ EMBERREL.
A KESZKENŐ.
KÖNNYESŐ.
ZAVAROS HELYZET.
VÉGE VAN.
EGY IS ELÉG BÚ.
GYÁSZ A KEDVESÉRT.
A MENYASSZONYI KOSZORU.
ÁNGYOM, ÁNGYOM.
SOK AZ IRIGY.
IRIGYEIM.
AZ IRIGYEK MÜVE.
MEGINT AZ IRIGY.
A CSILLAGOK...
NE SZERESS...
VÉGIGMEGYEK A TEMETŐN...
ÖSMERETLEN TÁRS.
TISZA-DUNA KÖZBEN...
A TORONYNAK...
TILALOM.
A TE ÉDES ANYÁD...
LASSAN, LASSAN, ÉDES LOVAM...
HA SZERETŐM VOLNA...
TERHES FELHŐ...
MONDTAM, ANYÁM!
KINEK VAN BAJA?
ELÉG VOLT A SIRÁSBÓL.
FEKETE KÖKÉNYNEK...
SZABADSÁG REMÉNYE.
A KEDVEST VÁRÓ.
MI HASZNA...
AZ ELVESZETT ROZMARING.
NEM JÖTTEM VOLNA ÉN IDE...
VÉGE A NYUGALOMNAK.
MEGIZENTEM.
A BOR VIGASZTAL.
ANYA ÉS KEDVES.
TÖVIS KÖZÖTT.
ÁTOK A HÜTLENRE.
MINDIG MÁS.
A HID.
A PAJTÁS MIATT.
HA TUDNÁM, KI LESZ.
LESZ-E MÉG KEDVEM?
A BÉCSI KENDŐ.
EZ AZ EDDE...
INKÁBB A HALÁL, MINT A RABSÁG.
SZERETEM A KÉK IBOLYÁT...
NINCSEN OLYAN LENCSE...
A CZÉDULAHÁZ.
BÁNAT A KEDVES UTÁN.
A CSERESZNYE.
BÚS SZERETŐ.
A FOGOLY MADÁR.

XII. VÁLÁS.

A KEDVES UTJA. A)
A KEDVES UTJA. B)
A KEDVES UTJA. C)
ISTEN GONDOT VISEL.

KIS ANGYALOM, HAGYLAK AZ ISTENRE.
ISTEN FIZESSEN MEG.
A GYÜRÜ.
ELSZAKADT A SZERELEM.
SÁSAT ESZIK AZ ÖKRÖM...
ÉDES FALUM HATÁRA.
HOSSZU UTRA.
BETEG SE VOLTAM ÉN...
JEGES A SUDÁRFA...
MARADJ, HITETLEN!
ÁROK, ÁROK!
KÉTSÉG.
UTOLSÓ CSÓK.
A BÚNAK PÁRJA.
SOHA TÖBBÉ!
EL KELL HAGYNI ŐT.
VÁLÁS.
ÉN ELMEGYEK...
VÁRTALAK...
CSAK HŰ MARADJ!
CSAK EGY RÓZSA.
ISTENHOZZÁD.
A BUZA.
EGY ÁRVÁT KÜLDÖTTEM...
MONDD MEG, RÓZSÁM, SZÁNDÉKODAT...
VÉGRENDELET.
KÉSŐ LESZ.
IDEGENBEN.
A CSÁRDA AJTAJA...
SZEGED-BUDAPEST.
AZÉRT, HOGY A SZERETŐM ELHAGYOTT...
A HAJNYIRÁS.
UTOLJÁRA.
ELMENT, NEM JÖN.
MIKOR JŐ VISSZA.

XIII. BÚCSÚ.

VAJJON MIT IRJAK RÓZSÁMNAK...
HAJNAL.
VÉGBUCSU.
ÖRÖK BUCSU.
ÉJJELI BUCSUZÁS.
HOSSZAS BUCSU.
ISTEN HOZZÁD...
NINCSEN KEDVEM.
ELMEGYEK, ELMEGYEK.
ELMEGYEK ÉN, MEGLÁSSÁTOK...
ELMEHETSZ!
NÁLAD NÉLKÜL.
SÜRÜ KÖNNYEM...
ÁLDÁS A KEDVES UTJÁRA.
KORÁN.
RITKA A HŰ LEGÉNY.
VOLT!
VOLT SZERETŐM...
SIRFELIRAT.
ÉN LEMENTEM A KIS KERTBE...
NÉZZ KI, RÓZSÁM.
TALÁLOK SZERETŐT.
ISTEN HOZZÁD, KEDVES RÓZSÁM...
HÓ.
HIÁBA JÖN.
AKKOR!
ELMARADTUNK.
ÁRVA MADÁR.
JAJ DE SZÉPEN...
KATONAHIVATÁS.
KATONÁNAK KELL MENNI.
NEM HITTED, HOGY KATONA LESZEK ÉN!
AZT GONDOLTAM, MIG CSAK ÉLEK...
KANIZSAI DOBOGÓS HID ALATT...
EGYEDÜL.
VISSZAVÁROM.
HA TE UGY, ÉN IS UGY.
A TISZÁBÓL A DUNÁBA.
A SZERETŐHÖZ, AKI MÁST VÁLASZTOTT.
EMLÉKEZTETŐ.
HIRE SINCS A KEDVESNEK.
MEGIZENTEM.
A HALOTT KEDVES.
RÓZSAVIZ.
KI GONDOL A LEÁNYNYAL.
SIR A FEHÉRNEMÜ.
NEM VISELTED GONDOMAT...
KIS CSUPOR, KIS SZERELEM.
ELHAGYOTT HÁZ.
KÉT SZIV ELVÁLÁSA.
CSAK MÉG EGYSZER!
AZ IGAZI.
MAJD KINYILIK.
UTOLSÓ ESTE.
SZOMORU UDVAR.
ROSSZ CSERE.
AMERRE ÉN JÁROK.
FEHÉRBEN.
AZT GONDOLTAM, ESŐ ESIK.
AKKOR VESZLEK EL...
SZERENCSÉS UTAT!
HORGOLT KENDŐ.
CSERESNYEFA PIROSAT VIRÁGZIK.
A KAPOSI KANÁLIS...
A HEGYRŐL A VÖLGYBE.
A KÉT KEDVES.
MAJD VISSZAJÖN.
A SIRÁSÓ.
HÁZAD ELŐTT...
KIÖNTÖTT A MARCZAL VIZE.
KIS PEJ LOVAM NEM ESZI A ZABOT.
MÁTÓL HOLNAPUTÁNIG.
GYÁSZOS HETEK.

XIV. SZERELEM ÖRVÉNYEI.

GYERTYAVILÁG.
SZEM ÉS SZÁJ.
A BÖRTÖNBEN.
KESERVES ÓRA.
SZERELEM JUTALMA.
A SZENTGYÖRGYI PIACZON.
AZ ÉN RÁMÁS CSIZMÁM...
SÁRGA CSIKÓ...
A PESTI KASZÁRNYA...
A KESZKENŐ.
ADD NEKEM!
FEKETE GYÁSZBAN...
BAJ.
NEM KELL A BOR.
A PÜNKÖSDI RÓZSA...
EL AZ IRIGYEKTŐL.
NEM SZERELEMBŐL.
HA KIMEGYÜNK...
HEJ, VIOLÁM...
AMODA EGY VIRÁG...
OH, TE RAVASZ RÓKA...
JAJ ISTENEM, BEH MEGVERTÉL...
ÁROK, ÁROK...
NINCS SZÉNA, VAN SZÉNA.
NEM KELL A FIA.
SZEGÉNYSÉG.
ŐSZ.
UGYAN BABÁM...
VERD MEG, URAM, AZT AZ EMBERT...
MEGVEREK VALAKIT...

XV. SZERELEM ISKOLÁJA.

A SZERELEM UTJÁN.
JOBBAN ESIK.
LÁGY KENYÉR, KIS LEÁNY.
BUZA ÉS SZERETŐ.
MAGYAR SZÓ, MAGYAR CSÓK.
SZÉPITÉS.
HA NEKEM SZÓLTÁL VOLNA...
A KALAP.
SIR A LEÁNY...
KIVEREM A LOVAM...
MINDIG JOBB A SZINBOR...
ANNYISZOR NEM!
LEGÉNYEMBER, HÁZASEMBER.
SZERELEM VIRÁGA.
FÖLDEÁKI FALUVÉGEN...
ÉRTED VAN.
HA MEGUNOM...
NE HIGYJ NEKI!
AZ IRÓDEÁK.
KÉT ALMA.
A KERTÉSZ.
ELHERVAD A RÓZSA...
ESIK ESŐ, ZÚG A MALOM.
AZ ÉN LIBÁM...
TIED LESZEK.
ELÉG HÁROM.
KALAP ÉS KEDVES.
LEVENDULA.
A NYOSZOLYÁN.
A LEGÁTUS.
JAJ BE SZENNYES...
HA TUDHATNÁM...
HÁROM KENDŐ.
MÉRT NINCS...
ARRA ALÁ BARANYÁBA...

XVI. ENYELGÉS, TRÉFA.

HOVÁ TEGYEM...
UJ A CSIZMÁM...
EJ HAJ, LILJOM TERINGETTE!
HEJE-HUJJA!
SZÉLES A DUNAVIZ...
NEM SZERETEM...
KÖRÖSBE KÉRETNEK...
ARRA ALÁ DECSI HATÁR SZÉLÉN...
ZÖLD A KÖKÉNY...
MINDENÁRON.
RECZEPICZE, HAJ!
A CSŐSZ.
ELHAJTANÁM A LIBÁT...
JUHÁSZLEGÉNY...
BÁRCSAK EZ AZ ÉJTSZAKA...
EGY-KÉT PÁR CSÓK...
A GYÁVA.
A MADÁR.
HEJ KOLOSVÁR...
KEREK EZ A ZSEMLYE...
PIPI A KENDŐJE...
FELESÉG - SZERETŐ.
MENJEK, NE MENTEK?
ELESETT A LUD A JÉGEN...
SEGITSÉG.
ROSSZ HÁZASSÁG.
SOKFÉLE KEDVES.
NINCSEN FELESÉGEM, DE MAJD LESZ...
KERTEMBEN.

XVII. SZERELEM SZÁZ ALAKBAN.

A SZEGÉNY LEÁNYOK.
LEÁNY VAGYOK.
GYÖNGYÉLET.
PÁNTLIKA ÉS KONTY.
PÁNTLIKA ÉS KALAP.
MENYASSZONY, VŐLEGÉNY.
MAGYAR MENYECSKE.
NINCS HUNCZUTABB A LEGÉNYNÉL.
HA LEÁNY NEM VOLNA.
MÁR MINÁLUNK...
KÖTŐDÉS.
VIRÁG A VIRÁGNAK.
ANYJA LEÁNYA.
HAMAR MEGVAN.
A GYOLCS ING.
VÁRDA VÁROS...
PICZINY CSIZMÁM...
AZ ÁRULÓ KEDVES.
A MADÁR ÉS A LEGÉNY.
ÁLTAL MENTEM A HIDON...
MAJD MEGBÉKÜL.
FEHÉR, SÁRGA, BARNA ÉS PIROS.
KÖLCSÖNÖSEN.
FENYEGETÉS.
LEÁNYT SZERET.
A NÁNAI CSÁRDA.
A LEGÉNY BÚJA.
SÁRGA CSIKÓ, ÁRVA KIS LÁNY.
A PARIPA.
ASSZONY LESZ.
CSAK, HA JUT.
SZÉP A ROZMARINGSZÁL...
A TORONY.
HA SZÜRÖM LESZ.
A FALU ROSSZA.
FOGADÁS.
CSAK UGY, MINT OTTHON.
LEÁNYOSZTÁLY.
LÉGY JÓ!
NEM SZERETEM AZ URAMAT...
A CSALFA LEGÉNY.
NEM BÁNOM.
A MAGÁT MUTOGATNI VÁGYÓ.
LEÁNYOK, MENYECSKÉK, ÖREGEK.
ARRA ALÁ FARAGNAK AZ ÁCSOK.
NEM A HUGOM, A GALAMBOM.
LÁGY A KENYÉR...
KEDVES NÉLKÜL.
AZ ELVESZTETT SARKANTYU.
VÉGRENDELET.
ERDŐ, ERDŐ, DE MAGOS VAGY.
NAGY ÁRON VETT SZERETŐ.
BOLOND LEÁNY.
NINCS BENNE HASZON.
ENGEM SZERESS.
ERDŐ, BUZA, ÁRPA.
TIZBŐL HÁROM.
A PACSIRTA.
BARNA, DE NEM CZIGÁNY.
A KESKENY UTCZÁBAN.
MI BÁNTJA?
CSAK A SZIVED ENYÉM LEGYEN.
A ROZMARINGÜLTETŐ.
PACSIRTASZÓ MELLETT.
HA LEÁNY NEM VOLNÁL.
MAJD A RUHA BÁNATOT HOZ.
HOSSZU SZERELEM.
RÖVID SZERELEM.
A BOKRÉTA.
MOST JÓ SZERETŐT TARTANI.
VIRÁGSZEMLE.
NAGY A VÁLASZTÉK.
BEKERITVE.
VISSZATÉRÉS A RÉGIHEZ.
MOGYORÓ ÉS VŐLEGÉNYSÉG.
ESIK ESŐ...
SZÁRAD A BOKOR...
NE EPEDJ!
A CSAP-UTCZÁN...
RÓZSASZEDÉS.
A GERLICZE FÉSZKE.
CSERE AJÁNLAT.
HARANGOZNAK...
A KERESET.
CSÜTÖRTÖKTŐL SZOMBATIG.
MIT ÉR, HA JÖN IS.
A KEDVES ÖKRE.
GYERÜNK TOVÁBB!
MÁR EZUTÁN...
VÁROSBAN TARTOTT SZERETŐ.
SZŐKE, BARNA.
ESŐBEN.
SE NEM PARASZT, SE NEM NEMES.
PIROS BARNA SZÉP KIS LEÁNY.
CSAK AZ ANYÁDNAK NE MONDD!
BÁR NE VOLNA OLY SZÉP!
TILOS AZ ÖLELÉS.
MIT ÉR MINDEN, HA NINCS SZERETŐ.
A BOR ÁRA.
A SZÜR ÁRA.
A MOLNÁR LEÁNYA.
ERDŐ, ERDŐ...
A SZÁMADÓ ZÁLOGBAN.
BABOT VITTEM...
NEM HISZEK SENKINEK...
KÖKÉNYFA, ALMAFA, BARACZKFA.
A LÁNY HIRE.
DERÜL-BORUL.
SZERET-E MÉG.
KORAI SZERELEM.
NE MENJ EL!
HÁROM CSILLAG, HÁROM KEDVES.
AZ IGAZ SZIVÜ.
BOLOND, AKI LÁNYNAK HISZEN.
LEÁNY MINT KERÜLŐ.
HIDEG SINCSEN...
ÉN AZT MEGTESZEM...
BIZTATÁS.
A VÁNDORLÓK.
EZ A KIS LÁNY...
PIROS, PIROS...
GYŐRI VÁSÁR, PESTI VÁSÁR...
SZERELEM.
EGÉSZSÉG ÉS BÁNAT.
NINCS A NÉLKÜL.
SZEM ÉS SZIV.
AZ IDEGEN KEDVES.
A HÁROM ALMA.
A KÖKÉNY.
NEM IS RÓZSA...
CSAK AZÉRT.
A KEDVES LEVÉL.
A MÁS MENYASSZONYA.
SOHA!
ÚTMUTATÁS.
LEGÉNYHŰSÉG, LEÁNYHŰSÉG.
A DUNÁBA SOK A VÍZ.
KÖNNYÜ SZERETETÜ.
A GYENGE ÁGY.
MADÁRKERGETÉS.
VÉKONY HÜSÉG.
DIÓFA ALATT.
BÉRES GYEREK...
TÁNCZ KÖZBEN.
NINCSEN SZEME.
CZIPŐ ÉS BUNDA.
NEM MIND ARANY...
JÓL MEGGONDOLD!
HIU VÁRAKOZÁS.
NEM LESZEK ÉN TÖBBET DIÁK...
A DIÁK.
A TEMPLOMKERÜLŐ.
A LEÁNYÉRT.
KUKORICZA SZÁRA...
A KEDVES FELÉ.
A KEDVES KENDŐJE.
SOK SZERETŐ.
AZÉRT, HOGY ÉN SZEGÉNY VAGYOK...
ESŐBEN.
CZIGÁNY LEÁNY, TÓT LEÁNY.
NEM FOROG A MALOM...
A SZARKA.
KUTYA, MACSKA.
A KIS MADÁR...
KOLOSVÁRI VÁRRA...
VOLT SZERETŐM...
HEJ, KIKIRICS...
KADARKUTI DOBOGÓS KŐHIDNÁL...
LENGE NÁD, VÉKONY NÁD...
SZÉP A SZÉP LÓ...
HUZD RÁ!
ÁLL ELŐTTEM EGY...
TEGNAPELŐTT...
A SAS ÉS A LEGÉNY.
EZ AZ UTCZA KÖRÜL SZEGLETES...